Kalendář akcí

Pokud chcete i Vy prezentovat svou akci, stačí se zaregistrovat, doplnit Rozšířenou registraci s fakturačními údaji a po přihlášení v nabídce Můj účet > Akce můžete zadat informace o své akci. Na vložení 1 akce potřebujete 50 kreditů. Cena kreditů se odvíjí od množství kreditů objednávaných jednorázově a pohybuje se od 1,2 Kč do 0,94 Kč za 1 kredit.
V kalendáři jsou světle zeleně označeny dny, ve kterých se začíná akce.

Po Út St Čt So Ne
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
 
 
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
»
»
 
 
 
 
 
»
»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
 
 
 
 
 
 
»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
 
»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
27
28
1
2
3
4
«
»
 
 
 
 
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
 
 
»
 
 
 
 
 
 
Počet zobrazených akcí ve výpise: 322
Formát: 20.02.2018
Formát: 20.02.2018
02.03.2018 - 02.03.2018
Školicí centrum PO a BOZP, Drážďanská 7a, Ústí nad Labem 400 07
Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o., Drážďanská 7a, Ústí nad Labem

Školení je určeno pro podnikající osoby a vedoucí zaměstnance firem bez se zvýšeného požárního nebezpečí.

Praktické rady a pomoc při orientaci v uvedené problematice.

05.03.2018 - 05.03.2018
VÚBP, v. v. i., Praha 1, Jeruzalémská 9
VÚBP, v.v.i.

právní úprava BOZP; odpovědnost za BOZP (právní postavení a odpovědnost odborně způsobilých osob, odpovědnost zaměstnavatele, smluvní úprava); dokumentace BOZP (druhy, způsob vedení, náležitosti); pracovní úrazy (co je a co není pracovní úraz, odškodnění pracovních úrazů); školení BOZP (druhy školení, náležitosti); identifikace a hodnocení rizik v praxi; Státní odborný dozor nad BOZP (jak postupovat při kontrole)

05.03.2018 - 07.03.2018
Ostrava
KARO EXPORT - IMPORT, spol. s r. o.

Přípravný kurz ke zkoušce z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

05.03.2018 - 06.03.2018
ROVS - Ostrava
Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.

Cílem kurzu je zopakovat si pod vedením zkušeného lektora problematiku BOZP v celé její šíři a připravit se tak na periodickou zkoušku odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění

05.03.2018 - 06.03.2018
ROVS - České Budějovice
Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.

Cílem kurzu je zopakovat si pod vedením zkušeného lektora problematiku BOZP v celé její šíři a připravit se tak na periodickou zkoušku odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění

05.03.2018 - 23.05.2018
ROVS - Pardubice
Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.

Vhodné pro klienty ÚP. Rekvalifikační program směřující k profesní kvalifikaci Technik BOZP, 39-004-M. Akreditace číslo jednací MSMT-28858/2015-1/629 ze dne 4. 11. 2015, platnost akreditace do 4. 11. 2018 (kurz) Rozsah kurzu 150 hodin teoretické výuky. Z toho 82 hodiny prezenčně a 68 hodin distančně.

05.03.2018 - 23.05.2018
ROVS - Pardubice
Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.

Absolvent kurzu získá kompetence pro výkon funkce odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti technické bezpečnosti, legislativy, hygieny, identifikace a hodnocení rizik. Absolvent kurzu pochopí a přijme za svou myšlenku důležitosti problematiky BOZP a bude připraven provádět svou práci důsledně a zodpovědně. Ve firmě bude propagovat důležitost problematiky BOZP a lidem bude vštěpovat myšlenku, že zdraví je to nejcennější co mají.

06.03.2018 - 08.03.2018
Hustopeče u Brna
České ekologické manažerské centrum, z. s.

České ekologické manažerské centrum Vás zve na další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018, který proběhne ve dnech 6. – 8. března 2018 opět v Hustopečích u Brna. Letošní TVIP zastřešuje opět tři tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM, symposium ODPADOVÉ FÓRUM a konferenci Průmyslová ekologie. Hlavní novinkou pro přednášející je, že mohou těžit ze zařazení partnerského recenzovaného časopisu WASTE FORUM do databáze SCOPUS.

06.03.2018 - 06.03.2018
VÚBP, v.v.i., Praha 1, Jeruzalémská 9
VÚBP, v.v.i.

Vyčlenění okruhu manipulačních vozíků, jejich specifikace a rozdělení; Manipulační vozíky pohledem pracovní úrazovosti a dalších nežádoucích jevů; Příklady úrazů, jejich demonstrace, rozbor a hodnocení; Celková úrazovost vykazovaná u manipulačních vozíků, její rozbor a využití - zejména v rámci školení řidičů a obsluh; Zajišťování kvalifikace řidičů a obsluh v dřívějším období; Rozsah a možné formy zajišťování kvalifikace v současnosti; Kvalifikační předpoklady a kvalifikační požadavky pro řízení a obsluhu manipulačních vozíků; Postup při přípravě školení u provozovatelů vozíků; Specifické požadavky na kvalifikaci u vozíků provozovaných (též provozovaných) na pozemních komunikacích; Možné důsledky a sankční postihy při porušování bezpečnostních předpisů; Výměna zkušeností účastníků semináře

06.03.2018 - 08.03.2018
ROVS - Rožnov pod Radhoštěm
Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.

Školení a přezkoušení pracovníků z vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 4 - pracovník poučený v elektrotechnice § 5 - pracovník znalý práce v elektrotechnice § 6 - pracovník pro samostatnou činnost v elektrotechnice § 7 - pracovník pro řízení činnosti v elektrotechnice § 8 - pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu v elektrotechnice

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail