Ztráta ochranné obuvi kvůli nepořádným zaměstnancům. Jak to řešit?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Ve firmě jsme plánovali úklid šaten našich zaměstnanců (skříněk, toalet, sprch). Vyvěsili jsme cedule na vchod do šaten, kdy bude úklid proveden, aby si zaměstnanci včas uklidili ochrannou obuv, kterou měli na skříňkách místo uvnitř skříněk. Když nastoupila úklidová firma, spousta bot na skříňkách zůstalo. Byly tedy vhozeny do pytle, který je nyní u šaten a zaměstnaci si v něm musí své boty najít. Chtěla bych se zeptat, jestli jsme tím, že jsme boty dali do společného pytle, porušili nějaký předpis BOZP. Může teď personální oddělení pracovníkům neposkytnout nové boty (někteří tvrdí, že je nenašli, a tím pádem nemají OOPP) a poslat je vybrat si své boty z pytle? Zaměstnavatel nám poskytuje každý rok nové OOPP, takže boty jsou staré maximálně ½ roku. Zaměstnanci byli dostatečně dopředu upozorněni na úklid, ale většina to nebrala v potaz.

Tady se mi špatně radí. Především nevím, jak vůbec zacházíte s osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP). OOPP je přece majetek zaměstnavatele, který je svěřován zaměstnanci na písemné potvrzení a který je zaměstnanec povinen ochraňovat před poškozením a zcizením (viz § 301 zákoníku práce). V případě, že hodnota OOPP přesahuje 50 000 Kč, uzavírá se se zaměstnancem dokonce dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Zaměstnavatel pak může zaměstnanci stanovit náhradu škody, když by OOPP neměl. Proto abych mohla přesně odpovědět na váš dotaz, musela bych znát váš vnitřní předpis nebo směrnici o poskytování a nakládání s OOPP.

Zásadně ale musím konstatovat, že jste v žádném případě neměli právo zaměstnancům boty odebírat. Celou věc jste měli řešit jinak. Každý zaměstnanec má svého vedoucího a vy, když jste plánovali úklid, tak jste to měli především sdělit oněm vedoucím a ti měli zařídit, že si zaměstnanci uklidí věci v šatně. Taky jedině s příslušnými vedoucími zaměstnanci jste měli řešit onen nepořádek a to, že zaměstnanci vaši výzvu nerespektovali. Od toho jsou vedoucí, BOZP je nedílnou součástí jejich pracovní náplně a oni musí dbát na to, že zaměstnanci přidělené OOPP používají a také, jak se ošetřují a kam se ukládají.

Teď zaměstnavatel musí zaměstnancům, kteří nemají ochrannou obuv, skutečně přidělit nové OOPP, protože nemůže riskovat, že zaměstnanci nebudou mít vhodnou pracovní obuv a že by mohlo dojít k pracovnímu úrazu.

Závěrem doporučuji, abyste zpracovali podrobnou směrnici o přidělování a nakládání s OOPP a tam vymezili, kde se OOPP uchovávají (ve skříňkách) a jak se čistí apod. S touto směrnicí seznámíte prostřednictvím jednotlivých vedoucích všechny zaměstnance, a pak budete moci vyžadovat její dodržování. A když zjistíte, že OOPP nejsou ukládány tak, jak mají, pak můžete dávat zaměstnancům upozornění na porušení předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (několik takových upozornění může vést i k výpovědi pro porušení předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci). Také v šatnách musí být pořádek.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail