Zrušené předpisy

Zrušené předpisy týkající se BOZP ve školství.

1967/71 Sb. Zákon  o správním řízení (správní řád)

1989/37 Zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

1989/187 Sb. Vyhláška kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ve znění 467/1992

2000/440 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

2001/108 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol...

2001/283 Vyhláška kterou se stanoví zásady správné laboratorní praxe

2002/10 Sb. Vyhláška MŽP, kterou se stanoví, seznam nebezpečných chemických látek1975 č. j. 33 238/1975 - 42 Metodický návod k zavedení jednotné metodiky evidence, výkaznictví a rozborů školní a mimoškolní úrazovosti dětí

1986 č. j. 18 200/86-49 Typový rejstřík pro skartaci písemností škol a školských zařízení

1987 č.j. 12 967/87-42-20 Opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví ve výuce

1993 č.j. 24 799/93-50 Metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků

1993 č.j. 25 861/93-50 Metodický pokyn k personálnímu zabezpečení lyžařských výcviků

1994 č.j. 18 338/94-50 Metodický pokyn k organizování sportovně turistických kurzů 

1997 č.j. 16 741/97-20 Pokyn ministra  k výjezdům ZŠ a SŠ do zahraničí ve znění 26 680/99

1998 č.j. 10 007/98-26 Metodický návod k zajištění  bezpečnosti a  ochrany zdraví  při práci

2000 č.j. 21 419/2000-20 Metodický pokyn pro stanovení kapacity školy

2001 č. j. 29 159/2001- 26 Metodický pokyn  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail