Zprávy Komise EU : leden - únor 2010

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

EUR- Lex - č. KOM(2009)713 12.1.2010

1

Sledování emisí CO2 z nových osobních automobilů v EU : údaje za rok 2008 : zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě.
        anotace: Podle článku 9 rozhodnutí (ES) č.1753/2000 Komise předkládá Evropskému parlamentu a Radě roční zprávy o sledování emisí CO2 z nových osobních automobilů založené na sledování údajů předložených členskými státy. Tato zpráva se týká sledování údajů za rok 2008.
        klíčová slova: oxid uhličitý - emise - automobily osobní - vozidla motorová - monitorování - státy členské - EU

EUR- Lex - č. KOM(2010) 6 1.2.2010

2

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pobídkách pro organizace registrované v programu EMAS v období let 2004–2006.
        anotace: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) zavedlo systém, v jehož rámci organizace hodnotí, řídí a neustále zlepšují vliv svých činností na životní prostředí. Ve zprávě je uveden popis různých druhů pobídek uplatňovaných v jednotlivých členských státech spolu se shrnutím výsledků pro každou skupinu indikátorů. Pracovní dokument doprovázející toto sdělení obsahuje podrobné informace členských států o pobídkách a indikátorech vymezených v této zprávě, jakož i statistické údaje k indikátorům a popis osvědčených postupů, pokud je členské státy na základě pozitivního výsledku určitých pobídek vymezily. Hlavním cílem této zprávy je informovat Evropský parlament a Radu a zvyšovat povědomí vnitrostátních orgánů o různých postupech v jednotlivých členských státech.
        klíčová slova: ochrana životního prostředí - řízení environmentální - audity - státy členské - EU - indikátory - statistiky

EUR- Lex - č. KOM(2010)43 9.2.2010

3

Druhá zpráva o pokroku při provádění směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody : zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních1999/5/ES stanoví rámec pro volný pohyb, uvádění na trh a do provozu rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení v Evropské unii. Zabývá se velkou částí trhu telekomunikačních a rádiových zařízení v hodnotě 90 miliard EUR, který zahrnuje mimo jiné mobilní telefony, vysílače mobilních sítí, pevné telefonní linky a modemy pro datový přenos. Tato druhá zpráva o pokroku se vydává v souladu s článkem 17 směrnice, který vyžaduje, aby Komise sestavovala pravidelné zprávy o provádění směrnice a aby se zabývala mimo jiné pokrokem při tvorbě příslušných norem, jakož i veškerými problémy, které při provádění směrnice vzniknou.
        klíčová slova: zařízení rádiová - zařízení telekomunikační - EU - směrnice

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail