Zprávy Komise EU : květen - červenec 2008

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 245 8.5.2008

1

Závěrečná hodnotící zpráva o provádění a výsledcích programů MEDIA Plus a vzdělávání MEDIA (2001–2006) : zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Společným cílem programů MEDIA Plus a vzdělávání MEDIA je strukturální zlepšení konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního průmyslu. Předmětem této zprávy je hodnocení výsledků obou programů, pokrývá období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2006 a zakládá se na závěrech průběžného a závěrečného hodnocení programů MEDIA Plus a vzdělávání MEDIA.
        klíčová slova: průmysl audiovizuální - vzdělávání - programy - hodnocení - výsledky

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 330 28.5.2008

2

Zpráva o provádění směrnice o reklamě na tabákové výrobky (2003/33/ES) : zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Směrnice 2003/33/ES upravuje tabákovou reklamu a sponzorství s přeshraničními dopady v jiných médiích než televizi. Vzhledem k tomu, že od provedení směrnice do vnitrostátního práva uplynula teprve krátká doba a v některých členských státech došlo ke zpoždění, je ještě příliš brzy na vyhodnocení dopadu této směrnice na veřejné zdraví. Tato zpráva vychází z informací, které Komise získala od příslušných orgánů v členských státech prostřednictvím neformální skupiny styčných úředníků jednotlivých členských států pro tabákovou reklamu, od občanů, nevládních organizací a z připomínek útvarů Komise. Shrnuje výsledky o provádění této směrnice.
        klíčová slova: tabák - výrobky - reklama - spolupráce přeshraniční - zprávy

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 355 13.6.2008

3

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů a o jejich kvalitě.
        anotace: Tato zpráva shrnuje první výsledky, podává přehled o kvalitě údajů a zahrnuje doporučení pro případné změny nařízení č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů. Týká se 25 členských států EU, které měly právní povinnost poskytnout v roce 2006 údaje. Zprávy členských států o kvalitě jsou k dispozici na internetových stránkách na adrese http://circa.europa.eu/Public/irc/dsis/pip/library?l=/wastesstatisticssregulat/data_transmission/quality_statistics.
        klíčová slova: odpady - statistiky - státy členské - zprávy

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 448 14.7.2008

4

Zpráva Komise Radě založená na článku 12 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 24. února 2005 o útocích proti informačním systémům.
        anotace: Cílem této zprávy je posoudit, zda členské státy správně provedly rámcové rozhodnutí Rady 2005/222/SVV o útocích proti informačním systémům do svých vnitrostátních právních předpisů. Hlavním cílem tohoto rozhodnutí je zlepšit spolupráci mezi justičními a jinými příslušnými orgány, včetně policie a dalších specializovaných donucovacích orgánů členských států, prostřednictvím sbližování trestněprávních předpisů v členských státech v oblasti útoků proti informačním systémům.
        klíčová slova: systémy informační - kriminalita - předpisy právní - harmonizace - spolupráce - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 482 23.7.2008

5

Provádění programu veřejného zdraví v roce 2007 : zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě.
        anotace: Podle čl. 12 odst. 1 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES ze dne 23. září 2002, kterým se přijímá akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003–2008), musí Komise pravidelně kontrolovat, jak jsou z hlediska cílů prováděny akce programu. Cílem této zprávy je informovat Evropský parlament a Radu o provádění programu veřejného zdraví v roce 2007. Zprávu o prvních čtyřech letech programu lze nalézt na internetových stránkách Europa.
        klíčová slova: zdraví veřejné - programy - EU - zdravotnictví - rozpočty - hospodaření - zprávy

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail