Zodpovědnost pedagogů na školních akcích

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Byla jsem pověřena vedením pětidenního výjezdu na školu v přírodě. Skupina se skládá z 28 dětí základní, praktické a speciální školy. Co z toho pro mě jako vedoucí akce vyplývá? Zodpovídám za bezpečnost já, nebo ředitelka školy? Pokud bude odpovědná škola, může na mně ředitelka požadovat náhradu škody v případě úrazu žáka? Je dělba odpovědnosti přenesena rovnoměrně na všechny pedagogické pracovníky na akci přítomné?

Vedoucí školy v přírodě je určen především z důvodu organizačního zajištění mimoškolní akce, tedy školy v přírodě. Především je vedoucím pro kontakt s dalšími osobami, zejména na místě akce, tj. se zaměstnanci ubytovacího zařízení, s řidičem a se všemi osobami, s kterými je třeba v průběhu akce jednat ohledně organizačního zajištění.

Metodický pokyn MŠMT č.j.: 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pojednává o vedoucím akce (lyžařského výcviku, apod.), pojednává o vedoucím zájezdu a určuje mu povinnosti zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Je proto zcela v pořádku, že ředitel školy určí vedoucího zájezdu. Vedoucí zájezdu je v podstatě takový koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví na mimoškolní akci. Vedoucí zodpovídá i za bezpečnost a ochranu zdraví, tedy například za to, že v nepříznivých klimatických podmínkách zakáže pobyt venku apod. V praxi jde o to, aby se nemuselo například 5 pedagogů, kteří se účastní zájezdu či akce složitě domlouvat o tom, kam se druhý den půjde na výlet, protože to rozhodne vedoucí zájezdu. Jeho role je ale prakticky stejná, jako by byla na výletě, kde by byl sám s malou skupinou žáků. I tam by musel rozhodovat o momentální situaci a o momentálních opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Rozdíl je jen v tom, že zde je více pedagogů a vy jste byla určena ředitelem školy, abyste ostatní pedagogy koordinovala a dohlížela na to, že budou dodrženy zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků.

To ale neznamená, že byste odpovídala za úraz jednoho každého žáka. Za bezpečnost a ochranu zdraví všech účastníků akce, tedy žáků i pedagogů, popř. ostatních osob, odpovídá výhradně škola. Stále jste pedagogem, který je v zaměstnaneckém poměru ke škole (jako i ostatní pedagogové, kteří se budou účastnit zájezdu) a odpovídáte zaměstnavateli za škodu pouze v rozsahu stanoveném zákoníkem práce, kde platí, že se zaměstnanci musí prokazovat zavinění.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail