Značení prosklených stěn

Zdroj: 
Na dotaz odpověděli odborníci ze Státního úřadu inspekce práce.

V nařízení vlády č. 101/2005 Sb., Příloha, odst. 3.2.1., je uvedeno, že prosklené nebo průsvitné stěny, zejména celoskleněné příčky v prostorech nebo v blízkosti pracovišť a dopravních komunikací, musí být zřetelně označeny ve výši 1,1 m až 1,6 m nad podlahou a vyrobeny z bezpečnostního materiálu nebo chráněny tak, aby se zabránilo nebezpečnému kontaktu zaměstnance s těmito stěnami nebo příčkami, nebo úrazu v případě jejich rozbití. Platí toto i pro nákupní centrum, kde jsou skleněné výlohy a prosklené stěny? Musí být všechny výlohy a prosklené stěny takto označeny?

Upozorňujeme na skutečnost, že v souladu se zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, není Státní úřad inspekce práce oprávněn podávat závazná stanoviska. Dle ustanovení § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, poskytuje pouze základní poradenství zaměstnavatelům a zaměstnancům týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. Pravomoc podávat závazná stanoviska a výklady právních předpisů má pouze autor příslušného předpisu nebo soud.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. upravuje podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí. Tímto nařízením nejsou dotčeny obecné technické požadavky na výstavbu. Požadavek uvedený v příloze nařízení vlády č. 101/2005 Sb. v odstavci 3.2.1. se vztahuje na prosklené nebo průsvitné stěny, zejména celoskleněné příčky v prostorách nebo v blízkosti pracovišť a dopravních komunikací, které nejsou chráněny tak, aby se zabránilo nebezpečnému kontaktu zaměstnance s těmito stěnami nebo příčkami, nebo úrazu v případě jejich rozbití.

Komentáře

Elektrárna Opatovice nad Labem

23.07.2013 - 10:37 Josef Gajdošík
Je smutné, když ve vstupním areálu elektrárny nejsou označeny celoskleněné dveře a po malém úrazu se nenašel jediny zaměstnanec, který by byl schopen sepsat záznam o úrazu. Technik BOZP byl neustále mimo a na můj pozdější dotaz vedení organizace vůbec nereagovalo. Hlavně, že v kuchyni na monitoru svítí: Už máme 565 dní bez pracovního úrazu. Takže víme, jakým způsobem. Ještě si dovolím poznámku k agenturnímu zaměstnávání. IP kontrolují tento druh zaměstnávání docela kvalitně v malých firmách. Je mi však záhadou, jak ve svých zprávách zdůvodňují několika tisícové rozdíly ve mzdě zaměstnanců při výkonu stejné práce, když ze zákona to není možné. Může mi někdo osvětlit tuto problematiku tak, abych to pochopil? O pracovní době zaměstnanců supermarketů ani nemluvím. Děkuji!

Přišla odpověď:

31.07.2013 - 14:11 Josef Gajdošík
Vedení společnosti tento případ klasifikovalo jako mimořádnou událost. Důsledně byla zrekapitulována příčina vzniku Vašeho poranění, zejména z pohledu platných právních předpisů a z naší strany nebyla stanovena žádná míra zavinění. ředitel pro výrobu ******************** Laik žasne, odborník se diví :), NV č. 101/2005Sb. zřejmě platí jen pro někoho :)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail