Změny v § 51 - posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, k TV a sportu - z. č. 373/2011 Sb.

Zdroj: 

Na dotaz odpověděli odborníci z Ministerstva zdravotnictví.

Jedná se o změnu zákona č. 373/2011 Sb. V § 51 odst. 2 je vloženo písm. b) a tam je v posledním řádku napsáno "a pokud tato osoba nemá registrujícího poskytovatele, pak prohlídku řeší poskytovatel pracovnělékařských služeb". Moje otázka tedy zní: fyzická osoba by měla mít poskytovatele pracovělékařských služeb? Nebo kterého lékaře musí žák navštívit? Dále nerozumím § 51 novému odst. 3  písm. b) -  jestliže je lékařský posudek kratší než 12 měsíců a žák byl na prohlídce na začátku školního roku, pak platí ten odstavec 3 písm. b? A poslední dotaz je ohledně § 51 odst. 4 písm. a) - jak je to se zdravotní způsobilosti k tělesné výchově?

Ad 1) Je potřeba si přečíst celé znění příslušného ustanovení § 51 odst. 2 písm b), které zní: „Jestliže se praktické vyučování nebo praktická příprava uskutečňuje na pracovišti fyzické osoby, která je samostatně výdělečně činná, vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání před jejím prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a v jejich průběhu registrující poskytovatel této osoby, a pokud tato osoba nemá registrujícího poskytovatele, poskytovatel pracovnělékařskvch služeb školy.

Z uvedeného je zřejmé, že se nejedná o poskytovatele pracovnělékařských služeb fyzické osoby, ale právního subjektu, kterým je škola, která žáka na praktické vyučování vysílá.

Ad 2) V § 51odst. 3 písm b) se stanoví, že pokud je praktická příprava nebo praktické vyučování zahájeno v době kratší než 12 měsíců ode dne vydání lékařského posudku ke vzdělávání (jedná se o posudek k přihlášce ke studiu), provede se posouzení zdravotní způsobilosti do 12 kalendářních měsíců od zařazení žáka nebo studenta na praktické vyučování nebo praktickou přípravu. V tomto případě se provede u žáka nebo studenta periodická prohlídka po jednom roce od doby, kdy začala jeho praktická výuka. K tomuto řešení bylo přistoupeno proto, že jsou studijní obory, kdy žáci na praktické vyučování nastupují v prvním ročníku ihned po zahájení výuky.

Ad 3) Část týkající se posuzování zdravotní způsobilostí k tělesné výchově a ke sportu se neměnila a bude upravena až v rámci novely zákona č. 373/2011 Sb., která se připravuje.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail