Změna v testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, s účinností od 20. 12. 2021

S účinností od 20. prosince 2021 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2021 k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných.

Zaměstnanci, kterému vyšel rychlý antigenní test (RAT) pozitivní, bezodkladně uvědomí zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a pracoviště opustí.

Doba od zjištění pozitivního výsledku antigenního testu do obdržení výsledku konfirmačního RT-PCR testu, po kterou nedochází k výkonu práce, je překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, a to po dobu, po kterou se nejedná o jinou důležitou překážku v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Osoby samostatně výdělečně činné, kterým vyšel rychlý antigenní test pozitivní, musí opustit pracoviště.

Zaměstnavatel, jehož zaměstnanci vyšel RAT pozitivní, se nařizuje vystavit zaměstnanci písemné potvrzení dle vzoru v mimořádném opatření.

Osobě, které vyšel rychlý antigenní test (RAT) pozitivní, se nařizuje podrobit se bez bezodkladně konfirmačnímu RT-PCR testu na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 u poskytovatele zdravotních služeb.

Jde-li o zaměstnance, je povinen předložit, před provedením konformačního testu, poskytovateli zdravotních služeb potvrzení zaměstnavatele viz níže.

Jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou, je povinna předložit čestné prohlášení o tom, že si sama provedla nebo jí byl laickou osobou proveden test s pozitivním výsledkem; toto prohlášení musí obsahovat následující údaje: jméno a příjmení osoby, datum narození, číslo pojištěnce, datum provedení testu a podpis.

Osobě, které byl proveden konfirmační RT-PCR test s pozitivním výsledkem, se nařizuje uvědomit bezodkladně o výsledku tohoto testu svého praktického lékaře, popřípadě jiného lékaře nebo orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail