Změna pracovní pozice, ale stejná kategorie práce. Je potřeba pracovnělékařská prohlídka?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Chtěla bych se zeptat, jak je to s lékařskou prohlídkou, pokud přestupuje zaměstnanec firmy na jinou pozici ve stejné kategorii práce a rizikové faktory jsou na nové pozici stejné, menší, popřípadě některé vymizí úplně. Je zapotřebí, aby tento zaměstnanec podstoupil lékařskou prohlídku? Pokud ano, jakou (vstupní, mimořádnou)?

Vaše otázka přesně směřuje do jedné z nejvíce diskutovaných otázek v problematice pracovnělékařských prohlídek. Dokonce vím, že neexistuje jednotný názor i mezi samotnými autory právní úpravy pracovnělékařských služeb. Nicméně, při odpovědi na uvedenou otázku je třeba vyjít ze stávající právní úpravy. Pokud zaměstnanec mění druh práce, a to jak převedením na jinou práci podle § 41 zákoníku práce (ZP), či po dohodě podle ustanovení § 40 ZP, nelze ho posílat na prohlídku mimořádnou. Smyslem mimořádné prohlídky je totiž podle ustanovení § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) zjistit zdravotní stav zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek. Ve Vašem případě s ohledem na uvedený dotaz tedy nejde o naplnění smyslu mimořádné prohlídky. Zůstává nám tedy možnost prohlídky vstupní. Vzhledem k tomu, že uvádíte, že zaměstnanec je v kategorii druhé, vylučuji zároveň prohlídku výstupní podle ustanovení § 13 uvedené vyhlášky. Podle ustanovení § 10 odst. 2 vyhlášky se vstupní prohlídka provádí kromě případů stanovených zákonem též před změnou druhu práce nebo před převedením zaměstnance na jinou práci, pokud jde o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance. Odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden nebo jejich změna, popřípadě zařazení k výkonu rizikové práce. To tedy jinak znamená, že je nutné posoudit, zdali k těmto odlišným podmínkám ve Vašem případě dochází. Pokud ano, půjde o prohlídku vstupní. Pokud ovšem se mění pouze druh práce a zaměstnanec v této práci nenaplní institut odlišných podmínek, je zbytečné jej posílat na prohlídku vstupní, neboť bychom posuzovali zdravotní způsobilost k práci k podmínkám, pro které již byl dříve posuzován. Bude tedy platit dosavadní lékařský posudek za podmínek uvedených v § 44 odst. 6 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail