Zkoušky na alkohol

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Může ostraha podniku (externí služba na bráně) provádět zjištění na přítomnost alkoholu v dechu zaměstnance, když bude mít písemné oprávnění od jednatele společnosti (§ 106 odst. 4 písm. i) zákona 262/2006 Sb., v platném znění)? Můj názor je že NE, protože se nejedná o vedoucího zaměstnance společnosti, i když má k tomu písemné pověření. Chtěl bych si to pouze potvrdit.

Ano máte plně pravdu, musí se jednat o vedoucího zaměstnance zaměstnavatele. Podle ustanovení § 106 odst. 4 písm. i) zákoníku práce platí, že zaměstnanec je povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Proti právní úpravě obsažené ve starém zákoníku práce č. 65/1965 Sb. je zde změna, že příslušný vedoucí, který má právo ukládat zaměstnancům, aby se podrobili zkouškám na zjištění alkoholu může být stanoven v jiném předpisu zaměstnavatele, než je pracovní řád. Příkaz zaměstnanci, aby se podrobil zkoušce na alkohol, však nemůže dát zaměstnanec ostrahy, to musí dát skutečně pouze vedoucí zaměstnanec zaměstnavatele, který je písemně určen zaměstnavatelem. To má bezprostřední legislativní vazbu na ustanovení § 101 odst. 2 zákoníku práce – že péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Komentáře

Příkaz stanoveného vedoucího

25.04.2007 - 13:06 Anonym
<P>1. Je možné, aby byl vydán trvalý příkaz stanoveného vedoucího, že každý zaměstnanec se musí podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu při vstupu do areálu? Určitě ano.</P> <P>2. Musí zjištění provádět stanovený vedoucí, nebo stačí, když dá příkaz zaměstnanci se zkoušce podrobit bez toho, že by to byl přímo on, kdo&nbsp;provádí zjištění. Určite stačí vydat pokyn a stanovený vedoucí nemusí provádět vlastní zjištění a toto zjištění může být provedeno i bezpečnostní službou. Zákoník práce totiž řeší pouze přikázání, ne vlastní provedení.</P> <P>3. Nakonec předpokládám, že pokyn může být udělen i telefonicky a stanovený vedoucí nemusí být vždy na místě, např. v noci nebo&nbsp;při nemoci, neboť ani způsob udělení pokynu není zákoníkem práce pevně stanoven.</P> <P>&nbsp;4. Pokud je v písemném oprávnění od jednatele uvedeno, že je zjištění bezpečnostní službou provedeno pouze na základě pokynu stanoveného vedoucího, pak je taktéž určitě vše v pořádku. Viz bod 2.</P> <P>Určitě se provedení zkoušky dá velmi elegantně vyřešit i pomocí bezpečnostní služby.</P>

Jaká je tolerance?

03.05.2007 - 09:34 Anonym
<P>Při čtení tohoto příspěvku a samozřejmě i článku, mě napadá informace, kolik můžeme "tolerovat". Jasně správně je nula, ale je opravdu nula tou nulou, nebo má každý člověk nějakou tu "pernamentní" hladinu? Jak se zachovat v případě, ukáže-li rozbor krve 0,05? Pro mě je to z pohledu zákona pozitivní výsledek, ale co by se stalo kdyby to dotyčný dal k soudu? Je otázkou jak se zachovat. Jsou organizace, které řeší tuto problematiku razantně a je jedno jestli je výsledek 2,9 nebo 0,05. </P>

Opomíjený zák. č. 379/2005 Sb.

23.05.2007 - 21:46 Norbert Chalupa
<P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;Chtěl bych pouze doplnit JUDr. Dandovou v předešlých příspěvcích, ve vztahu ke zkouškám na přítomnost alkoholu, že se hodně opomíjí zákon č. 379/2005 Sb. ( známý pod pojmem protikuřácký zákon ), v němž se v §16 hovoří, že vyzve-li mj. zaměstnavatel zaměstnance ke zkoušce na přítomnost alkoholu nebo jiné omamné látky a zaměstnanec tuto zkoušku odmítne, hledí se na něj, jako by alkohol nebo omamnou látku požil. Toto ustanovení nemělo nikdy oporu v právních předpisech.&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>Norbert Chalupa - bezpečnost a hygiena práce</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail