Zkouška/periodická zkouška - Prevence rizik v BOZP

Zkoušky

Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Datum konání
25.08.2017 - 25.08.2017
Místo konání
Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc
Pořadatel
Arrano Group s.r.o.
http://www.arranogroup.cz

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT:

Zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může vykonat každá osoba, která podá stanoveným způsobem držiteli akreditace závaznou přihlášku, splní předepsané kvalifikační předpoklady a uhradí stanovený poplatek.
 

PŘIHLÁŠKY KE ZKOUŠCE:

Přihlášku k jednotlivým termínům je nutno zaslat nejpozději 21 dní před termínem konání zkoušky. Součástí přihlášky je i písemné doložení potřebných kvalifikačních předpokladů pro účast na zkoušce dle zákona č. 309/2006 Sb. Přihláška je dostupná na: http://www.arranogroup.cz/
 

POŽADAVKY NA UCHAZEČE:

  • alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v bodě č. 1 nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
     

Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [§ 10 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 309/2006 Sb.]
 

U periodické zkoušky uchazeč již neprokazuje vzdělání, pouze doloží PLATNÉ osvědčení z odborné způsobilosti, ne starší 5-ti let. Netoleruje se překročení pětileté platnosti ani o jeden den! 

V případě, že uchazeč vykonal první zkoušku u jiné akreditované organizace, musí předložit úředně ověřenou kopii platného osvědčení. Uchazeč musí prokázat, že soustavně prováděl činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nejméně 36 měsíců.
 

CENA ZKOUŠKY: 8.800Kč (včetně DPH)

CENA PERIODICKÍ ZKOUŠKY: 6.500 Kč (včetně DPH)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail