Zkouška/periodická zkouška - Koordinátor BOZP na staveništi

Zkoušky

Zkouška/periodická zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Datum konání
25.08.2017 - 25.08.2017
Místo konání
Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc
Pořadatel
Arrano Group s.r.o.
http://www.arranogroup.cz

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT NA ZKOUŠKU:

Zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi může vykonat každá osoba, která podá stanoveným způsobem držiteli akreditace závaznou přihlášku, splní předepsané kvalifikační předpoklady a uhradí stanovený poplatek.

 

PŘIHLÁŠKY KE ZKOUŠCE:

Přihlášku k jednotlivým termínům je nutno zaslat nejpozději 21 dní před termínem konání zkoušky. Součástí přihlášky je i písemné doložení potřebných kvalifikačních předpokladů pro účast na zkoušce dle zákona č. 309/2006 Sb. Přihláška je dostupná na: http://www.arranogroup.cz/
 

POŽADAVKY NA UCHAZEČE:

  1. alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření
  2. odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v bodě č. 1 nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření.
     

Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná při přípravě či realizaci staveb.

U periodické zkoušky uchazeč již neprokazuje vzdělání, pouze doloží PLATNÉ osvědčení z odborné způsobilosti, ne starší 5-ti let. Netoleruje se překročení pětileté platnosti ani o jeden den! 

V případě, že uchazeč vykonal první zkoušku u jiné akreditované organizace, musí předložit úředně ověřenou kopii platného osvědčení. Uchazeč musí prokázat, že soustavně prováděl činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nejméně 36 měsíců.
 

CENA ZKOUŠKY: 10.800 Kč (včetně DPH)

CENA PERIODICKÉ ZKOUŠKY: 7.000 Kč (včetně DPH)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail