Zkouška / periodická zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP

Zkoušky

Zkouška / periodická zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Datum konání
12.12.2018 - 12.12.2018
Místo konání
Školicí a zkušební středisko společnosti EURO CERT CZ, a.s., Lidická 2370, 252 63 Roztoky u Prahy
Pořadatel
EURO CERT CZ, a.s.
http://www.eurocert.cz

Podrobné informace ke zkoušce:

Držitel akreditace: 

EURO CERT CZ, a.s.

Místo konání:

Školicí a zkušební středisko EURO CERT CZ, a.s., Lidická 2370, 252 63 Roztoky MAPA

Odborný garant zkoušky: 

Ing. Karel Cichovský

Komise:

3-členná

Administrátorka zkoušky: 

Eva Čondlová

condlova@eurocert.cz

+420 601 384 085

Přihláška ke zkoušce:

Ke stažení zde

Cena zkoušky:

5 200,- Kč + 21% DPH

Poplatek za zkoušku se hradí předem na základě vystaveného zálohového listu.

Parkování:

Zdarma v areálu školicího a zkušebního střediska

Požadavky na FO:

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je

  • alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
  • odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání s maturitní zkouškou, nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala VŠ vzdělání v oblasti BOZP; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

K registraci ke zkoušce je nutné doložit:

  • řádně vyplněnou přihlášku na stanoveném formuláři
  • kopii dokladu o dosaženém vzdělání
  • potvrzení o odborné praxi (potvrzení na formuláři vydává zaměstnavatel nebo osoba, pro kterou uchazeč činnosti vykonává; dále je možné praxi doložit pracovní smlouvou v případě, že obsahuje popis činností v prevenci rizik)

K registraci postačí zaslat kopie, originály je však nutné donést s sebou ke zkoušce, aby je administrátorka mohla porovnat před zahájením zkoušky.

Bez doložení těchto originálů není možné uchazeče ke zkoušce připustit.

Další informace:

Dále je ke zkoušce nutné doložit písemnou práci dle stanovených požadavků. Přehled témat písemných prací naleznete zde.

V případě úspěšného složení zkoušky bude uchazeči vydáno Osvědčení odborné způsobilosti v prevenci rizik. Platnost osvědčení je 5 let od data vykonání zkoušky.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail