Zkoušení osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky na statické a dynamické zatížení

Osobní ochranné prostředky (dále jen OOP) proti pádu z výšky jsou výrobky, určené k ochraně proti smrtelnému nebezpečí pádu z výšky anebo proti pádu z výšky, které může vážně poškodit zdraví. V tomto Tématu týdne je rozebrána problematika zkoušení OOP proti pádu z výšky zaměřena na statické a dynamické zatížení, jsou popsány obecné parametry při zkoušení OOP a zkušební postupy pro jednotlivé typy zkoušek. Také jsou identifikovány nejčastější důvody, pro které OOP neprojdou zátěžovými zkouškami.

Zkoušení OOP v praxi

Zkoušení OOP v praxi

Společnost VVUÚ, a.s., disponuje zkušebnou lan a osobních ochranných prostředků, která je součástí Zkušební laboratoře č. 1025 akreditované ČIA (český institut pro akreditaci). V rámci tohoto pracoviště se zde nachází zkušební zařízení – padací věž, která je určena pro provádění dynamických zkoušek.

Pevná zkušební hmota (alternativně 55, 80, 100, nebo 130 kg) padá po výtahovém vedení, jehož funkční plochy jsou broušeny. Toto vedení je strunou a světelným paprskem ustaveno do přesné kolmé polohy. Vodicí plochy na pevné ocelové zkušební hmotě mají teflonovou výstelku. Všechna tato opatření zaručují, že pevná ocelová zkušební hmota padá skutečně volným pádem a jen s minimálními třecími ztrátami ve vedení (do 2 %).

Na opěrných sloupech padací věže jsou namontovány snímače pro měření rychlosti volného pádu pevné ocelové zkušební hmoty – světelné hráze. Na pevné ocelové zkušební hmotě je namontováno zařízení pro měření maximálního průtahu lana v průběhu dynamické zkoušky a zařízení pro měření maximálního průtahu lana v průběhu dynamické zkoušky a zařízení pro měření maximální rázové síly zachycení pádu – gravimetr. Tyto výstupy společně s grafickým znázorněním průběhu rázové síly zachycení pádu jsou na PC.

Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení
Obr. č. 8 a 9 - Světelné hráze a zařízení pro měření maximálního průtahu horolezeckého lana v průběhu dynamické zkoušky.

Tabulka č. 1 – Typy zkoušek prováděných ve zkušebně OOP č. 1025

Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení

Mezi nejčastější důvody, pro které OOP neprojdou těmito zátěžovými zkouškami se řadí tyto následující:

  • Sedření opletu lana ostrými funkčními částmi zachycovače pádu nebo brzdy.
  • Destrukce zakončení lan.
  • Destrukce pevnostního sešití.
  • Vysoké rázové síly v průběhu dynamických zkoušek – zachycovače pádu, tlumiče pádu, tlumiče nárazu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail