Zkoušení osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky na statické a dynamické zatížení

Osobní ochranné prostředky (dále jen OOP) proti pádu z výšky jsou výrobky, určené k ochraně proti smrtelnému nebezpečí pádu z výšky anebo proti pádu z výšky, které může vážně poškodit zdraví. V tomto Tématu týdne je rozebrána problematika zkoušení OOP proti pádu z výšky zaměřena na statické a dynamické zatížení, jsou popsány obecné parametry při zkoušení OOP a zkušební postupy pro jednotlivé typy zkoušek. Také jsou identifikovány nejčastější důvody, pro které OOP neprojdou zátěžovými zkouškami.

Zkušební postupy pro jednotlivé typy zkoušek

Zkušební postupy pro jednotlivé typy zkoušek

Úvodem můžeme definovat dvě základní všeobecné podmínky pro všechny typy zkoušek.

 • Klimatické podmínky – zkoušky mají být obecně prováděny při teplotách 18 – 28 °C.
 • Zkušební vzorky – pro zkoušky mají být výrobcem dodány nové a nepoužité zkušební vzorky.

U zkoušek na statické zatížení je obecný postup následující. Zkušební torzo se nastrojí do postroje. Zkušební torzo se pevně spojí se zemí (nebo se staticky ukotvenou konstrukcí) například pomocí šroubu s okem, který zajistí bezpečné spojení. Postroj se dále spojí se zařízením vyvíjející tažnou sílu (hydraulický válec), na kterém je umístěné zařízení měří sílu. Je důležité, aby zatěžování postroje probíhalo pozvolna, až do požadované hodnoty v kN.

Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení
Obr. č. 6 a 7 - Zkouška statické pevnosti zachycovacího postroje na předním připojovacím prvku k zachycení pádu

U zkoušek na dynamické zatížení je obecný postup následující. Zkušební torzo se nastrojí do postroje. K připojovacímu prvku postroje se připojí dynamické horolezecké lano v délce 2,0 m. Druhý konec lana se připojí ke kotvicímu bodu na tuhé konstrukci. Zkušební torzo se vyzvedne 4,0 m, 2,0 m anebo 1,0 m vysoko podle typu zkoušeného OOP a spustí se bez počáteční rychlosti volným pádem. POZOR!!! Kotvicí bod na tuhé konstrukci musí být v takové výšce, aby se v průběhu dynamické zkoušky zabránilo kontaktu zkušebního torza s podlahou.

Zkušební postupy a požadavky kladeny na zkušební zařízení jsou definovány normou ČSN EN 364 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zkušební metody. Mimo jiné jsou v této normě definovány požadavky na zkušební torzo. Zkušební torzo pro statické a dynamické zkoušení důležitých součástí a systémů musí vyhovovat rozměrům a požadavkům popsaným v obrázku č. 1. Hmota 100 kg má mít tolerance ± 1 kg. Těžiště má být (200 ± 25) mm nad perineem. Zavěšovací oka mají mít vnitřní průměr 40 mm a maximální průřez 16 mm, Povrch zkušebního torza má být hladký, a je-li konstrukce dřevěná, má být lakovaný, nebo natřený.

V kapitole č. 5 ČSN EN 364 jsou podrobněji rozepsány postupy a požadavky pro následující typy zkoušek.

 • Zachycovací postroje
 • Spojovací prostředky
 • Tlumiče pádu
 • Spojky
 • Pohyblivé zachycovače pádu s poddajným zajišťovacím vedením
 • Pohyblivé zachycovače pádu s pevným zajišťovacím vedením
 • Zatahovací zachycovače pádu
 • Dynamická zkouška systému s postrojem připojeným přímo k pohyblivému zachycovači pádu na poddajném zajišťovacím vedení
 • Zkouška dynamické pevnosti systému pracovního polohovacího pásu a pracovního polohovacího spojovacího prostředku
 • Zadržovací pásy
 • Únavová zkouška zátahových zachycovačů pádu
 • Zkoušení korozní odolnosti kovových součástí

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail