Zjišťování hlavních účinků neznámých nebezpečných chemických látek v terénu

Zdroj: 

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč vyvinul pro potřeby jednotek PO soupravu, pomocí které lze v terénu jednoduchým způsobem zjistit hlavní účinky neznámých kapalných a pevných nebezpečných chemických látek, jako jsou výbušnost, hořlavost, inhalační toxicita, oxidační účinky, žíravost a nebezpečné reakce s vodou.

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč vyvinul pro potřeby jednotek PO soupravu, pomocí které lze v terénu jednoduchým způsobem zjistit hlavní účinky neznámých kapalných a pevných nebezpečných chemických látek, jako jsou výbušnost, hořlavost, inhalační toxicita, oxidační účinky, žíravost a nebezpečné reakce s vodou.

V případě havárie nebezpečných látek, nálezu nebo zneužití nebezpečné chemické látky musí velitel zásahu okamžitě stanovit opatření k protichemické ochraně zasahující jednotky PO i obyvatelstva. K tomu však nezbytně potřebuje informace o nebezpečnosti chemické látky. Situace je jednodušší v případech, kdy je identita látky známa. V tom případě je možné využít celé řady informačních zdrojů od číselných a obrazových označení látky přes tabulky a odbornou literaturu až po databáze nebezpečných látek.

Poznatky ze zásahové činnosti

Podstatně složitější je však zásah na látku zcela neznámou. Spolehlivé zhodnocení fyzikálního, fyzikálně chemického a chemického chování látek a z něho vyplývajícího nebezpečí předpokládá znalost jejich hlavních účinků. Pro účely přesné identifikace neznámé látky se většinou nelze obejít bez instrumentální techniky stacionární laboratoře. K tomu je však nutné provést odběr vzorku, jeho převoz do laboratoře, úpravu vzorku, analytické zpracování a vyhodnocení. A to vyžaduje značné množství času, který nemusí být k dispozici.

Pro zásah jednotky PO však není ve většině případů detailní identifikace nutná. Prvořadým úkolem v první fázi zásahu je určení hlavních účinků nebezpečných chemických látek, tj. takových účinků, které mohou bezprostředně ohrozit životy nebo zdraví osob, popř. poškodit životní prostředí.

Vybavení a výcvik jednotek PO jsou přitom pochopitelně orientovány především na detekci plynů a par nebezpečných látek, neboť největší nebezpečí představuje možnost jejich inhalace. Z aktuálního rozboru výjezdů a expertíz chemických laboratoří HZS krajů však vyplývá, že ve více než polovině všech těchto akcí bylo úkolem určit nalezenou pevnou nebo kapalnou látku neznámého složení a že tedy mezi případy souvisejícími s nebezpečnými chemickými látkami se jedná o mimořádně četně opakované zásahy jednotek PO.

Koncepce chemické služby HZS ČR vytýčila pro opěrné stanice HZS "O" úkol "určovat hlavní účinky nebezpečných látek (výbušnost, hořlavost, nebezpečí inhalační intoxikace, silné oxidační schopnosti, žíravost aj.) v případě jejich havarijního úniku či při nálezu". Z technického hlediska však jednotky PO nemají prakticky žádnou možnost ani prostředek k získání požadované informace o charakteru uniklé či nalezené látky, a tak v místě havárie nebo nálezu nemohou hlavní účinky nebezpečné chemické látky zjistit.

Souprava pro určení ohrožujících účinků nebezpečných látek

Ke splnění uvedeného úkolu byla v Institutu ochrany obyvatelstva navržena a ověřena jednoduchá improvizovaná a nenákladná Souprava pro určení ohrožujících účinků nebezpečných látek SOUL. Je určena k provedení základních jednoduchých testů pro charakterizaci kapalných a pevných látek, na základě kterých je možné určit, potvrdit nebo ověřit rozhodující účinky nebezpečných chemických látek, kterými jsou:

  • výbušnost,
  • hořlavost,
  • výparnost (potenciální možnost inhalační otravy),
  • oxidační účinky,
  • žíravost,
  • nebezpečné reakce s vodou.

Testy použité v soupravě jsou jednoduché, rychlé a nenáročné na obsluhu. Pomocí přiloženého návodu je lze provést přímo v terénu s možností okamžitého vyhodnocení podle přehledných tabulek, které uvádějí i nejběžnější příklad látek s danou vlastností. V každé tabulce je zvýrazněno možné nebezpečí, na základě kterého může velitel přijmout a realizovat prvotní ochranná opatření v místě zásahu. Vedle testů k určení hlavních účinků nebezpečných chemických látek je v soupravě zařazen test pro stanovení aktivního chloru, který je možné využít pro stanovení účinnosti dekontaminačních látek a směsí.

Všechny pomůcky a prostředky obsažené v soupravě jsou běžně dostupné a finančně nenáročné, takže si je každá jednotka PO může opatřit sama, soupravu sestavit a podle návodu používat. Z hlediska manipulace se soupravou jistě každý uživatel ocení její velmi malé rozměry (135 mm x 100 mm x 55 mm) a hmotnost (310 g). Souprava je již déle než rok úspěšně používána k plnění úkolů výjezdové skupiny Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

Pro případné zájemce je pro každý HZS kraje jedna Souprava pro určení ohrožujících účinků nebezpečných látek připravena v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč k převzetí.

ZDROJ:
Krykorová, Jana - Čapoun, Tomáš. Zjišťování hlavních účinků neznámých nebezpečných chemických látek v terénu. 112, č. 12, 2005, s. 17.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail