Živnostník ze Slovenska a pracovnělékařská prohlídka v Česku

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Jsem živnostník ze Slovenska. Jak jsem zjistil, nemusím mít v Česku až na výjimky zdravotní prohlídku. Na Slovensku musí mít zdravotní prohlídku i živnostníci. Takže kdyby mi lékař ze zdravotních důvodů práci nepovolil, mohu ji vykonávat v Česku?

Právní úprava oblasti BOZP je v porovnání Česka a Slovenska vlivem času rozdílná. V ČR platí pravidlo podle ustanovení § 12 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, že na fyzickou osobu, která provozuje samostatnou výdělečnou činnost (například podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) platí ustanovení § 101 odst. 1, 2 a 5, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 zákona č. 309/2006 Sb. s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že na osoby samostatně výdělečně činné s ohledem na lékařské prohlídy lze použít pouze ty předpisy, které souvisí s ustanovením § 11 (zvláštní odborná způsobilost) zákona č. 309/2006 Sb. či další specifické předpisy, například činnosti podle § 87 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V ostatních případech nejsou pro tyto osoby prohlídky povinné a právní úprava pracovnělékařských služeb podle § 53 a následujících zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, se na ně nevztahuje. Stejně tak se na osoby samostatně výdělečně činné nevztahuje právní úprava kategorizace práce podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - viz zrušení někdejšího § 43 tohoto zákona.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail