Zimní vydání odborného časopisu JOSRA

Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA).

Na konci ledna vyšlo nové číslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA). Je dostupné online na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2011.

V sekci recenzovaných článků jsou publikovány dva příspěvky. První se věnuje údržbě a metodám technické prognostiky. Srovnává obecné metody údržby a rozvádí princip prediktivní údržby. Autor uvádí příklady aplikací a hlouběji rozvadí aktuálně řešená témata v této oblasti, zejména již výše zmíněnou technickou prognostiku. Druhý recenzovaný článek je zaměřen na aktuální problematiku nanotechnologií a jejich aspekty z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cílem příspěvku je seznámení s aktuálními poznatky o účincích nanočástic na lidské zdraví, s klíčovými otázkami nanobezpečnosti, se způsoby hodnocení rizik a s vhodnými opatřeními pro prevenci rizik při provozování nanotechnologií.

Nerecenzované část přináší stručnou informaci o nové národní soutěži pro odborníky v oblasti BOZP, která nese název „Profesionál BOZP“. Jejím cílem je podpořit aktivní přístup k provádění úkolů v prevenci rizik, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní, a podpořit jejich oprávněnou hrdost na dosažené úspěchy. Dále je v článku shrnut průběh mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“, která se každoročně koná koncem roku ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Závěrečný příspěvek seznamuje s novým mezinárodním projektem z oblasti vzdělávání v eko-průmyslu, který se jmenuje THESEIS (Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector). Jeho cílem je připravit, otestovat a diseminovat vzdělávací program BOZP pro zaměstnance v průmyslu zaměřeném na ekologii, životní prostředí, odpadové hospodářství atd., tedy na tzv. “environmental industry” či “eco-industry”.

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp-praha.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod.  Budeme se těšit na spolupráci.

Přehled publikovaných článků

Recenzované články:

  • Preditkivní údržba a metody technické prognostiky – seznámení se s problematikou - Ing. Miroslav Krupa
  • Nanobezpečnost – RNDr. Mgr Petr Skřehot, Ing. Marcela Rupová

Nerecenzované články:

  • Soutěž pro odborníky v prevenci rizik – Mgr. Alena Horáčková
  • Informace z XXIV. ročníku mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2011“ – Ing. Jakub Marek
  • Projekt THESEIS zahajuje - Mgr. Alena Horáčková
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail