Zimní dvojčíslo odborného časopisu JOSRA

Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA).

Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA). Je dostupné online na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013.

Recenzovanou část zimního dvojčísla tvoří 3 recenzované odborné články. První z nich se zabývá prevencí rizik v jednom z nejrizikovějších odvětví, a to ve stavebnictví. Jednou z nejefektivnějších metod prevence je vzdělávání osob, které se podílejí na přípravě, řízení a realizaci stavebních projektů. Autorky poukazují na potenciál digitálních technologií, které se využívají při navrhování staveb a které je možno využít také k implementaci konceptu prevence rizik. V příspěvku je zároveň prezentován vzdělávací program vytvořený na platformě BIM (Building Information Modelling), jehož cílem je zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti práce při realizaci staveb prostřednictvím nekonvenčních výukových metod.

Druhý z odborných příspěvků se věnuje fyzikálně-chemickým parametrům jevu pool fire (požár par, které se vypařují z hladiny kapaliny). Autoři prezentují model bodového zdroje, ve kterém realizovali různé možnosti výpočtu frakce tepelného záření a zavedli parametr délky plamene pro výpočet výšky bodového zdroje u tohoto jevu. Tento model je možné upravit do tvaru pro výpočet havarijních vzdáleností přímo z hmotnosti hořlavé kapaliny v havarijní jímce.

Třetí článek prezentuje zkušenosti autorů získané při tvorbě softwaru pro modelování tepelného toku z Jet Fire (tryskový požár). Tato aplikace k teoretickému výpočtu tepelného toku z Jet Fire je založená na platformě JAVA a testována v prostředí NetBeans IDE 7.4. Tímto modelem je možné spočítat velikost a tvar tryskového požáru pro úniky plynů z potrubí, zásobníků a dvou-fázové úniky ze zásobníků. Hlavním přínosem prezentovaného modelu je, že umožňuje rychlé stanovení hodnoty hustoty tepelného toku z Jet Fire a může být dále rozvíjen vzhledem k aktuálním inženýrským a výukovým potřebám.

Nerecenzovanou část tvoří 5 příspěvků. První z nich se věnuje implementaci směrnice Seveso III do českého právního řádu. Směrnice je novým impulsem pro oblast hodnocení a analýzy rizik a změnu metodických pokynů v této oblasti. Autor se rozsáhle věnuje vlivu směrnice Seveso III právě na analýzu a hodnocení rizik v České republice.

Další z článků obsahuje informace k hlavnímu výstupu projektu č. TD010121 „Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů“ (více info http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-02-2012/sypokub.html), který byl řešen v období 2012 až 2013 ve spolupráci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., s firmou EXACOM, s.r.o., pod Technologickou agenturou ČR (program Omega). Jedná se o specifický nástroj na bázi softwarového řešení. Současně jsou představeny vybrané data při ověřování sady specifických checklistů v praxi.

Zbývající příspěvky prezentují průběh 3 podzimních akcí, které se konaly v říjnu a listopadu roku 2013. Jedná se o III. mezinárodní konferenci „Bezpečná stavba“, dále světový odborný veletrh bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a současně i největší evropský informační a diskusní fórum k této problematice A+A veletrh, jehož součástí je i kongres o BOZP, a nakonec 26. ročník mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“, který se tradičně konal ve Vysokých Tatrách.

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp-praha.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod. Budeme se těšit na spolupráci.

Přehled publikovaných článků

Recenzované články:

  • Heat Radiation from Jet Fires – Ing. Jan Skřínský a kolektiv
  • Skills developmet for construction safety risks prevention through BIM based tools - Ing. Zuzana Struková, PhD., prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.
  • Description of Physical-Chemical Parameters of Pool-fire - – Ing. Jan Skřínský a kolektiv

Nerecenzované články:

  • Implementace směrnice 2012/18/EU (Seveso III) a analýza a hodnocení rizik v České republice - Ing. Vilém Sluka
  • Veletrh A + A 2013: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Hana Hlavičková, Mgr. Alena Horáčková, Kateřina Hrubá, RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
  • III. mezinárodní konference „BEZPEČNÁ STAVBA“ - Hana Hlavičková, Mgr. Alena Horáčková, Ing. Karel. Škréta
  • Informace z XXVI. ročníku mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2013“ – Mgr. et Mgr. Josef Senčík
  • Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe - PhDr. David Michalík, Ph.D. a kolektiv
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail