VÚBP, v.v.i.

20.05.2013
Zdroj:
Jednou z mnoha aktivit Výzkumného ústavu bezpečnosti práce je také realizace průzkumů z oblasti BOZP. Výsledky slouží nejen jako zpětná vazba účinnosti regulace, ale i jako pádná argumentace pro další směřování politiky BOZP. Využijte proto příležitost a zúčastněte se šetření. Stačí vyplnit níže uvedený krátký dotazník.
04.04.2013
Zdroj:
Obsahy čísel časopisu Process Safety and Environmental Protection za rok 2012
25.03.2013
Zdroj:
Statistika odpadů, odpadní elektrická a elektronická zařízení, obaly a obalové odpady, nebezpečné odpady. spalování, vozidla s ukončenou životností. Odkazy na plné texty směrnic, nařízení a rozhodnutí v databázi EUR-Lex v české a anglické verzi. U některých dokumentů je již uvedeno konsolidované znění (KZ).
13.03.2013
Zdroj:
Obsahy čísel časopisu International Journal of Occupational Safety and Ergonomics za rok 2012
01.02.2013
Zdroj:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
06.12.2012
Zdroj:
Obsahy čísel časopisu Journal of Safety Research za rok 2012
08.08.2012
Zdroj:
Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA).
16.07.2012
V roce 2011 došlo k poklesu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2010. Pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti a smrtelné vykázaly mírný nárůst. Toto Téma týdne se podrobně věnuje pracovní úrazovosti v ČR v roce 2011.
19.06.2012
Zdroj:
Rada Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místaředitel/ka VÚBP, v.v.i.
05.06.2012
Zdroj:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., pod záštitou ministra práce a sociálních věcí a ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce vyhlásil v říjnu 2011 První ročník národní soutěže PROFESIONÁL BOZP.
19.03.2012
Zdroj:
Obsahy čísel časopisu Process Safety and Environmental Protection za rok 2011
19.03.2012
Zdroj:
Obsahy čísel časopisu Journal of Safety Research za rok 2011
19.03.2012
Zdroj:
Obsahy čísel časopisu International Journal of Occupational Safety and Ergonomics za rok 2011
19.03.2012
Zdroj:
Na minulé Téma týdne navazuje tento příspěvek, který se podrobněji zabývá pracovní úrazovostí v lesnictví.
09.02.2012
Zdroj:
Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA).
24.01.2012
Zdroj:
Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.
20.01.2012
Zdroj:
Jedná se o vybrané přípravné dokumenty k právním předpisům. Dokumenty nacházející se v této rubrice se stávají právně závaznými až po zveřejnění v Úředním věstníku.
19.01.2012
Zdroj:
Výběr 7 směrnic z Official Journal of EU s plným textem
13.01.2012
Zdroj:
V tabulce jsou uvedené seznamy evropských harmonizovaných norem publikovaných v Úředním věstníku EU, které byly jako harmonizované evropské normy stanoveny v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob a jsou přiřazeny ke směrnicím založeným na zásadách nového nebo globálního přístupu.
05.01.2012
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail