VÚBP, v.v.i.

03.11.2005
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
19.10.2005
Zdroj:
Právní výhrada provozovatele oborového portálu BOZPinfo
06.10.2005
Zdroj:
Výběr 26 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.
03.10.2005
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
14.09.2005
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
22.08.2005
Každý rok se příslušné orgány zabývají vyhodnocením úrazovosti za uplynulé období. V tomto tématu týdne si máte možnost na základě výňatku z analýzy Výzkumného ústavu bezpečnosti práce udělat obrázek o vývoji smrtelné pracovní úrazovosti v ČR za rok 2004.
15.08.2005
Zdroj:
V USA jako důsledek prudce se zvyšujících výdajů na zdravotní péči zavádí někteří zaměstnavatelé tzv. komplexní programy propagace zdraví – programy wellness. Tyto programy se v podstatě zaměřují na zlepšení životního stylu. Zaměstnavatelé si však kladou otázku: "Lze předcházet onemocnění zaměstnanců opatřením, které ovlivní i jejich osobní život ?"
01.08.2005
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
25.07.2005
Zdroj:
Pracovní právo ČR poskytuje zvýšenou ochranu pracujícím ženám, včetně žen těhotných, a vytváří zvláštní pracovní podmínky pro pracující ženy. Taková ochrana je vyjádřena zákazy některých prací uvedených v zákoníků práce a souvisejících právních předpisech. A právě těm je venováno toto Téma týdne.
11.07.2005
Zdroj:
V běžném denním životě si nikdo z nás už nedovede představit, že by bylo možné žít bez elektrické energie, bez elektrického osvětlení a bez všech těchto zařízení, která jsou neustále v provozu, jsou používána s takovou samozřejmostí, že si ani neuvědomujeme, že to souvisí s dokonalým fungováním elektrického zařízení. Málokdo si také uvědomuje, že se při používání elektrických spotřebičů vystavujeme riziku úrazu, a to zejména za určitých podmínek. Podrobnosti přináší toto Téma týdne.
04.07.2005
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
27.06.2005
Zdroj:
Po změnách ve společnosti, které nastaly v roce 1989 a následném vstupu České republiky do EU stále více osob samostatně výdělečně činných i ostatních podnikatelských subjektů začalo pracovat v zahraničí. Tyto subjekty vstupují na trh práce mimo území ČR z mnoha důvodů. Jak je to ovšem s pracovními úrazy mimo území České republiky? Obecné informace spojené s touto problematikou řeší toto Téma týdne.
13.06.2005
Zdroj:
Jednou ze základních nutností pro udržení bezpečnosti práce na staveništích je i opatření proti rizikům způsobeným elektrickým proudem. Souhrn informací, uvedený v tomto Tématu týdne, má za cíl základní seznámení s problematikou bezpečnosti elektrických zařízení na stavbě.
23.05.2005
Zdroj:
Hluk je stále více naším společníkem.Trápí nás v zaměstnání i při odpočinku, ve městě i na venkově. Nejlepší řešení, jak se s tímto problémem vyrovnat, je odstranění zdrojů hluku. To ale bohužel není vždy možné. Pak přicházejí na řadu prostředky na jeho tlumení. Zakrýt uši dlaněmi pomůže, ale existují i jiné možnosti.
02.03.2005
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
10.12.2004
Zdroj:
Recenze na knihu: Používání chemických látek ve vodárenství (bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků)
22.11.2004
Zdroj:
Evropské právo a legislativní úpravy BOZP bývají nejčastěji spojovány s rámcovými nebo prováděcími směrnicemi a jejich transpozicí do národního práva. Unijní právní systém je však daleko komplexnější a bezpečnost pracovních systémů a výrobků zajišťuje také nařízeními, která jsou pro členské státy závazná i bez jejich transpozice do národních norem.
25.10.2004
Podkladem ke zpracování "Pracovní úrazovosti v České republice v roce 2003" byly sestavy z publikace ČSÚ "Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR za rok 2003" a další dokumenty...
25.10.2004
1 tabulka: Časové řady ukazatelů pracovních úrazů v ČR v letech 1994 - 2003, 5 grafů: Počet případů pracovních úrazů v ČR v letech 1994 - 2003, Četnost případů pracovních úrazů na 100 pojištěnců v ČR v letech 1994 - 2003, Průměrné procento pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v ČR v letech 1994 - 2003, Průměrná délka trvání případu pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v ČR v letech 1994 - 2003, Bázické indexy ukazatelů pracovních úrazů v ČR v letech 1994 - 2003
25.10.2004
4 tabulky (ve formátu pdf): Ukazatele pracovních úrazů v ČR v roce 2003 v krajích podle CZ-NUTS, Ukazatele pracovních úrazů v ČR v roce 2003 v území působnosti IBP, Vývoj ukazatelů pracovních úrazů podle území působnosti IBP podle bývalého číselníku ČKO v ČR v letech 1999 - 2003; 5 grafů: Rozdělení pracovních úrazů v ČR v roce 2003 podle krajů, Počet případů pracovních úrazů v území působnosti IPB v ČR v letech 1999 - 2003, Četnost případů pracovních úrazů na 100 pojištěnců podle území působnosti IBP v ČR v letech 1998 - 2002, Průměrné procento pracovní neschopnosti podle území působnosti IBP v ČR v letech 1999 - 2003, Průměrná délka trvání případu pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v územích působnosti jednotlivých IBP v ČR v letech 1999 - 2003

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail