VÚBP, v.v.i.

01.03.2006
Zdroj:
Pár informací o tom, co by měla obsahovat směrnice o poskytování osobních ochraných pracovních pomůcek a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v podniku?
24.02.2006
Zdroj:
Plný text zprávy o používání směrnice Rady 99/36/ES o přepravitelném tlakovém zařízení ze strany členských států
22.02.2006
Zdroj:
Jedná se o vybrané připravované právní předpisy (dokumenty KOM) - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.
09.02.2006
Zdroj:
Tyto zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.
09.02.2006
Zdroj:
Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Stejně jako návrhy jsou právně závazné pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.
09.02.2006
Zdroj:
Jedná se o vybrané připravované právní předpisy (dokumenty KOM) - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.
06.02.2006
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta
31.01.2006
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
26.01.2006
Zdroj:
Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP - Pracovní úrazovost v České republice v roce 2004
22.01.2006
Zdroj:
Seznam dokumentace požadované právními předpisy, ktará musí být vedená v organizaci k zajištění požární ochrany (PO)
18.01.2006
Zdroj:
Článek poskytuje přehled základních kategorií nebezpečí, která se mohou vyskytovat na pracovištích, a také názornou ukázku jak klasifikovat nebezpečí pro jednotlivé činnosti vykonávané na pracovišti. Článek je součástí tématické přílohy "Hodnocení rizik".
18.01.2006
Zdroj:
K hodnocení rizik na pracovišti se v praxi používají různé metody a postupy, které většinou vycházejí ze znalostí a zkušeností jejich hodnotitelů, případně typu používaného programu pro hodnocení rizik. Neznalý člověk tak snadno dojde k závěru, že se jedná o velice složitou věc. Cílem článku je proto ukázat, že tato problematika není tak složitá, jak se na první pohled jeví.
18.01.2006
Zdroj:
Vymezit pracovní systém a zpracovat seznam činností; Vyhledat nebezpečí; Stanovit a ohodnotit rizika; Odstaranit / omezit rizika; Vyhodnotit zdravotní rizika; Pravidelné hodnocení rizik; Projedání zjištěných rizik se zaměstnanci
16.01.2006
Zdroj:
Na učitele jsou každodenně kladeny nejen vysoké odborné, ale také psychické a fyzické nároky. Téma je proto věnované průzkumu v deseti základních školách v Praze, ve kterých byla provedena anketa u učitelů prvního stupně. Anketa byla zaměřená na jejich psychické a fyzické zatížení během deseti měsíců školního roku.
12.01.2006
Zdroj:
Zrušené předpisy týkající se BOZP ve školství.
03.01.2006
Zdroj:
Výběr 35 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.
02.01.2006
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
05.12.2005
Zdroj:
V rubrice "Malé a střední podniky & Osoby samostatně výdělečně činné" naleznete návody a postupy, jak řídit Váš podnik, aby splňoval požadavky právních předpisů ČR z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poradíme Vám například, jak můžete efektivně využít služeb osob odborně způsobilých v prevenci rizik (techniků bezpečnosti práce), co dělat, aby jste snížili riziko postihů ze strany kontrolních orgánů ČR a v případě, že začínáte podnikat jak zharmonizovat legislativní požadavky BOZP v ČR s Vaším podnikáním.
01.12.2005
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
21.11.2005
Zdroj:
Snad každý z nás se někdy ocitl v životní situaci, která se zdála na první pohled neřešitelná. Předpokládáme, že s podobnými situacemi se setkáváte také v oblasti BOZP ať již z pozice zaměstnavatele, bezpečnostního technika, živnostníka nebo zaměstnance. Uvítali bychom proto Vaše náměty, které nám pomohou vytvořit na BOZPinfo databázi návodů, se kterými se často setkáváte v oblasti BOZP a které lze označit jako životní situace.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail