VÚBP, v.v.i.

14.07.2006
Zdroj:
Průmyslové havárie provázejí lidstvo od samého počátku procesu industrializace. Díky změnám, které přinesla průmyslová revoluce, došlo z výraznému posunu v organizaci práce, nástupu strojové výroby a využívání stále širšího spektra vstupních surovin. Negativa, která však tento trend s sebou přinesl, představují neustále se zvyšující nároky kladené nejen na člověka (dříve fyzické, dnes převážně psychické) ale především přírodu. S ohledem na svůj charakter se největší měrou na nežádoucích dopadech podílí bezesporu průmysl chemický. Ten dlouhodobě produkuje velká množství chemických látek širokého spektra, z nichž mnohé jsou velmi nebezpečné (hořlavé, explozivní či toxické). Ukazuje se, že tempo nárůstu objemu produkce bude přetrvávat i ve 21. století.
30.06.2006
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
21.06.2006
Zdroj:
Výběr 39 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.
13.06.2006
Zdroj:
Recenze na knihu: Bezpečnost manipulačních vozíků
02.06.2006
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
26.05.2006
Zdroj:
Výběr 29 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.
17.05.2006
Zdroj:
Na brněnském výstavišti ve dnech 16. – 19. května 2006 probíhá nejvýznamnější veletrh na téma bezpečnosti práce - INTERPROTEC. Mezi vystavovateli jsou zastoupeny významné podniky v oboru ochrany zdraví při práci jak z Česka, tak ze zahraničí. Probíhá i bohatý doprovodný program. Dnešní konferenci Společně bezpečně v rámci Evropské unie vám přiblížíme prostřednictvím rozhovoru s Bc. Libuší Bělohlávkovou, členkou Rady vlády pro BOZP, předsedkyní Czech Protect a ředitelkou Akademie práce a zdraví ČR, o. p. s.
02.05.2006
Zdroj:
Výběr 33 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.
02.05.2006
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
17.04.2006
V roce 2004 bylo v České republice nově hlášeno celkem 81 688 případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, které se vztahují ke 4 389 251 nemocensky pojištěným osobám. Ty měly za následek 3 565 634 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Podrobnosti, včetně grafů o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2004 naleznete v tomto Tématu týdne.
14.04.2006
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta
31.03.2006
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
29.03.2006
Zdroj:
Recenze na knihu: Firemní kultura : její význam pro management, bezpečnost a ochranu zdraví při práci
27.03.2006
Zdroj:
Bílá kniha, která byla přijata v roce 2001, si dala za cíl snížit do roku 2010 počet osob usmrcených na silnici na polovinu. Přesto jen v roce 2005 zemřelo na silnicích Evropské unie cca 41 600 osob. Jaký je vývoj a plány EU do budoucna v této oblasti se můžete dočíst v tomto Tématu týdne.
14.03.2006
Zdroj:
Výběr 19 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.
13.03.2006
Zdroj:
Rádi bychom pomohli odborné veřejnosti zorientovat se v právních předpisech EU týkající se oblasti BOZP a pomohli tak zájemcům nalézt odpovědi na jejich dotazy týkající se této problematiky. Na portálu BOZPinfo jsme proto zahájili provoz nové rubriky „Právní předpisy EU“, která seznamuje uživatele s obsahem a rozlišením právních předpisů (primárním a sekundárním právem) podle jejich významu a postavení v celé soustavě právních aktů ES se zaměřením na oblast BOZP.
10.03.2006
Zdroj:
RSS je technologie, která dokáže doručovat zájemcům informace o nových článcích na jeho oblíbeném webu v průhběhu celého dne. Co RSS umí a jak jej nejlépe můžete využít? S použitím RSS totiž už nikdy nezmeškáte žádný nový článek z BOZPinfo :o)
09.03.2006
Zdroj:
Obsahuje dva návrhy týkající se koordinace systémů sociálního zabezpečení a omezení uvádění na trh měřicí zařízení obsahující rtuť.
07.03.2006
Zdroj:
Komisař Evropské Unie pro vědu, Janez Potočnik, uvedl, že soukromý sektor zaostává v investicích do vědy a výzkum za zeměmi mimo EU. Ty zvyšují své výdaje mnohem rychleji.
03.03.2006
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail