VÚBP, v.v.i.

12.12.2006
Zdroj:
Jedná se o vybrané připravované právní předpisy - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.
12.12.2006
Zdroj:
Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.
05.12.2006
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
04.12.2006
Zdroj:
Elektrické spotřebiče, stroje, přístroje a jiná strojní a elektrická zařízení uváděná na trh v ČR tak i v zemích EU, musí být dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve shodě s požadavky prováděcích technických předpisů jako jsou nařízení vlády, která jsou ve většině identická s evropskými směrnicemi
03.11.2006
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
30.10.2006
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta
02.10.2006
Zdroj:
25. září 2006 se ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, Praha konal mezinárodní seminář s názvem SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA, jehož předmětem byly zejména aspekty rozvoje kvality života a práce, současné i očekávané změny světa práce a jejich dopad na kvalitu života, možnosti a způsoby ovlivňování, výsledky vědy a výzkumu, přístupy, nástroje, metody hodnocení či ovlivňování, poznatky a zkušenosti z praxe. Součástí článku je fotogalerie.
02.10.2006
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
02.10.2006
Zdroj:
Článek se zabývá problematikou chemických látek a chemických přípravků nově vznikající legislativy tzv. Systémem REACH (registrace, vyhodnocení, autorizace a omezeni chemických látek). Jeho legislativním vývojem (do dnešní doby) a principem fungování, dále i předběžným časovým zavedením podle objemu nebezpečných látek.
12.09.2006
Zdroj:
Zajišťování bezpečnost a ochrany zdraví zaměstnanců ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí, konkrétně na pracovištích, zabývajících se likvidací odpadních vod. Uvedeny jsou zákonné normy upravující práci s biologickými činiteli.
11.09.2006
Zdroj:
Součástí povinné dokumentace, kterou musí mít každý zaměstnavatel, je i dokumentace o školení zaměstnanců v oblasti BOZP. Právě na ni se často ptáte ve svých dotazech. Řekněme si tedy zde v rubrice Nejčastější dotazy jen ve stručnosti základní informace týkající se školení BOZP a předpisů s tím spojených.
04.09.2006
Zdroj:
Výběr 24 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.
01.09.2006
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
28.08.2006
Zdroj:
Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v současné době pracuje na projektu, jehož cílem je komplexní aplikace terminologického slovníku BOZP do rozhraní „wiki“ spolu s dalšími moderními prvky, které pole bezpečnosti práce zefektivní a zpopularizují. Projekt čtenářům BOZPinfo představí jeho vedoucí PhDr. Milada Švecová. Na otázky o samotné filozofii a podstatě dnes již encyklopedického „monstra“ Wikipedie, odpovídá zakladatel její české mutace, Miroslav Malovec.
21.08.2006
Zdroj:
Spolehlivost člověka, resp. lidské chybování, je parametr značně složitý a nepředvídatelný. Posuzování spolehlivosti lidského činitele a jeho vliv na předem definovaný proces proto nelze chápat jako izolovaný krok nebo jednorázové rozhodnutí. Celková spolehlivost je dána spolehlivostí všech hlavních složek souvisejících s lidským činitelem. Bližší informace se dočtete v tomto Tématu týdne.
07.08.2006
Zdroj:
Pokud Vaše děti pojedou na nějakou prázdninovou cestu bez Vás, jednou z věcí, kterou byste jim neměli zapomenout přibalit, je určitě dobře vybavená lékárnička.
07.08.2006
Zdroj:
Vyšetřování příčin vzniku nežádoucích událostí v 80% případů končí zjištěním, že se na jejich vzniku podílel lidský faktor. Obvyklý přístup vyšetřování příčin selhání člověka se ale často zastavuje na úrovni, při které jsou definovány pouze obecné příčiny chybného jednání. Následným detailním rozborem však odhalujeme, že tyto příčiny představují pouhé následky působení příčin vyšších řádů, tzv. kořenových příčin
28.07.2006
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
24.07.2006
Zdroj:
V letošním roce proběhly v legislativě postihující problematiku PZH velké změny. Většina předpisů byla zrušena a nahrazena předpisy novými, případně došlo k jejich novelizaci.
20.07.2006
Zdroj:
Výběr 14 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail