MPSV

20.12.2008
Zdroj:
Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2009 – 2010 je krátkodobým programovým dokumentem, který vychází z priorit a cílů Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Národní politiky BOZP“), schválené usnesením vlády ČR č. 920 ze dne 23. července 2008.
18.12.2008
Zdroj:
Počet uchazečů o zaměstnání v listopadu ve srovnání s říjnem vzrostl na úroveň 5,3 % (o 0,1 p. b.).
12.12.2008
Zdroj:
V letošním roce se uskutečnil již devátý ročník mezinárodní soutěže „Správná praxe“, která je organizována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Bilbau. Evropská kampaň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2008–2009 se koná ve všech členských státech Evropské unie, zemích ESVO a kandidátských zemích. Hlavním organizátorem kampaně v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
28.11.2008
Zdroj:
V důsledku současné hospodářské krize přicházejí Češi v zahraničí o práci a v příštím roce bude těchto osob pravděpodobně přibývat.
25.11.2008
Zdroj:
Vláda České republiky svým usnesením č. 1316 schválila pokračování projektu Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků v již nepilotní fázi, včetně všech navrhovaných změn.
14.11.2008
Zdroj:
Počet uchazečů o zaměstnání v říjnu 2008 ve srovnání se zářím mírně poklesl (o 2 853) a hodnota registrované míry nezaměstnanosti poklesla na úroveň 5,2 % (o 0,1 p. b.), což je meziroční pokles o 0,6 p. b.
23.10.2008
Zdroj:
Hodnota registrované míry nezaměstnanosti se v září 2008 ve srovnání se srpnem nezměnila a zůstala na úrovni 5,3 %. Počet uchazečů o zaměstnání v září ve stejném období mírně vzrostl (o 2 225). Naopak počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání byl nižší o 483 osob. Meziročně nezaměstnanost poklesla o 0,9 p. b.
17.10.2008
Zdroj:
o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhrazená elektrická technická zařízení)
14.10.2008
Zdroj:
V souvislosti s informacemi publikovanými v některých médiích o veřejné diskusi ke koncepčním změnám zákoníku práce považujeme za nutné zveřejnit k již publikovaným faktům následující upřesnění.
10.10.2008
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí uveřejňuje na internetových stránkách materiál, který je výsledkem práce expertního panelu složeného z odborníků na pracovní právo.
07.10.2008
Zdroj:
V současné době uplatňují přechodná omezení pro volný pohyb pracovních sil čtyři členské země Evropské unie (Německo, Rakousko, Belgie a Dánsko). Smlouva o přistoupení z roku 2003 umožňuje členským státům Evropské unie požádat Evropskou komisi o přezkoumání dopadů přechodných období.
18.09.2008
Zdroj:
Počet uchazečů o zaměstnání v srpnu 2008 ve srovnání s červencem mírně vzrostl (o 2 275 tisíc). Zvýšení počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání bylo způsobeno zejména zvýšením počtu uchazečů z ukončených rekvalifikačních kurzů, což je v prázdninových měsících obvyklý jev.
16.09.2008
Zdroj:
Od 1. ledna 2009 bude platit nový zákon o nemocenském pojištění. Úprava bude platit pro všechny pojištěnce (zaměstnance, OSVČ, příslušníky) jen v jednom zákoně (zákon č. 187/2006 Sb.).
25.07.2008
Zdroj:
Snížení počtu pracovních úrazů o čtvrtinu v příštích pěti letech si klade za cíl národní koncepce, kterou dne 23. 7. 2008 schválila česká vláda.
10.07.2008
Zdroj:
Počet uchazečů o zaměstnání v červnu 2008 ve srovnání s květnem poklesl o 4,6 tisíc, míra evidované nezaměstnanosti zůstala na úrovni předchozího měsíce (5,0 %), v meziročním srovnání je nižší o 1,3 p. b.
03.07.2008
Zdroj:
Dnem 1. 1. 2009 nabyl účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.
30.06.2008
Zdroj:
Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších výkonných orgánů státu zajistit odpovídající podmínky pro zachování maximální pracovní kapacity pracovní síly v rámci udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje tak, aby byla zajištěna v daném vnitřním i vnějším prostředí co nejvyšší celková výkonnost ekonomiky a přitom bylo naplněno ústavní právo upravené v čl. 28 Listiny základních práv a svobod - na uspokojivé pracovní podmínky.
09.06.2008
Zdroj:
Míra evidované nezaměstnanosti ve srovnání s předchozím měsícem poklesla o 0,2 p.b. (na 5,0 %) a v meziročním srovnání je nižší o 1,4 p.b. Úřady práce evidovaly celkem 151 344 volných pracovních míst.
23.05.2008
Zdroj:
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími partnery zahajuje dvouletou Evropskou kampaň o hodnocení rizik v České republice.
13.05.2008
Zdroj:
Zástupci třinácti firem, které splnily požadavky programu Bezpečný podnik, převzali plakety a osvědčení z rukou státního tajemníka a náměstka ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Rudolfa Hahna.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail