MPSV

30.08.2012
Zdroj:
V první polovině letošního roku provedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí více než 95 tisíc kontrol zaměřených na nelegální práci. V jejich důsledku bylo uloženo 1936 pokut v celkové výši 106,4 milionů Kč.
16.08.2012
Zdroj:
V průběhu července míra registrované nezaměstnanosti v České republice vzrostla o 0,2 procentního bodu (p. b.) na 8,3 procenta. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 2,3 procenta (11 011) na 485 597, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je vyšší o 13 osob.
13.07.2012
Zdroj:
V průběhu června míra registrované nezaměstnanosti poklesla o 0,1 procentního bodu (p. b.) na 8,1 procenta. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 1,6 procenta (7513) na 474 586, ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 poklesl o 4 189.
12.06.2012
Zdroj:
V průběhu května míra registrované nezaměstnanosti poklesla o 0,2 procentního bodu (p. b.) na 8,2 procenta. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 3,1 procenta (15 223) na 482 099 a počet hlášených volných pracovních míst rostl (již pátý měsíc za sebou) o 4,7 procenta na 43 665.
01.06.2012
Zdroj:
Zástupcům 10 společností předali v úterý 29. května 2012 náměstek ministra práce a sociálních věcí Karel Machotka a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn v Obecním domě v Opavě osvědčení "Bezpečný podnik".
27.03.2012
Zdroj:
Kromě kontrol dodržování povinností zaměstnavatelů podle zákona o zaměstnanosti se inspektoři zaměřili na kontroly lyžařských areálů, čerpacích stanic a stánkového prodeje. Také budou probíhat zvýšené kontroly u zaměstnavatelů poskytujících služby motoristům, zejména u autoservisů a pneuservisů.
15.04.2011
Zdroj:
V průběhu měsíce března 2011 se situace na trhu práce výrazně zlepšila. Míra registrované nezaměstnanosti meziměsíčně poklesla o 0,4 p. b. (procentních bodů) na 9,2 % a ve srovnání s březnem 2010 byla nižší o 0,5 p. b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil (o 3,4 %) na 547 762 a počet volných pracovních míst vzrostl (o 5,5 %) na 33 931. Na příznivý vývoj měl vliv rozjezd sezónních prací ve stavebnictví, zemědělství, povrchových lomech, nebo při čištění lesů, zvýšení počtu uchazečů o zaměstnání zařazených v průběhu března do rekvalifikačních kurzů a dále vysoký počet vyřazených uchazečů z evidence (69,6 tis.), přitom podíl umístěných uchazečů o zaměstnání na pracovní místa z celkového počtu vyřazených byl vysoký - dosáhl 70 %. MPSV očekává, že v dubnu dojde v důsledku pokračování sezónních prací k dalšímu mírnému poklesu nezaměstnanosti.
07.04.2011
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) upozorňuje na povinnost zákonného pojištění agentur práce. Podle novely zákona o zaměstnanosti účinné od ledna 2011 má agentura práce, která vykonává tzv. agenturní zaměstnávání, povinnost mít do 31. 3. 2011 sjednané pojištění proti úpadku. Agentury, které obdržely povolení po 1. 1. 2011, musí tuto povinnost splnit do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. Opatření má přispět k omezení činnosti agentur, které nedodržují předpisy a zneužívají tak své klienty.
10.03.2011
Zdroj:
V průběhu února míra registrované nezaměstnanosti poklesla o 0,1 p. b. na 9,6 %, celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 0,9 % na 566 896 a počet volných pracovních míst vzrostl o 2,5 % na 32 164.
15.02.2011
Zdroj:
V průběhu ledna míra registrované nezaměstnanosti vzrostla o 0,1 p.b. na 9,7 %, ve srovnání s prosincem byla vyšší o 0,1 p.b., oproti lednu 2010 poklesla o 0,1 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 1,8 % na 571 863 a počet volných pracovních míst vzrostl o 1,9 % na 31 393.
21.01.2011
Zdroj:
V průběhu prosince míra registrované nezaměstnanosti v České republice vzrostla o jeden procentní bod na 9,6 %. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se k 31.12.2010 zvýšil o 55 000 na téměř 562 000, ve srování se stejným obdobím roku 2009 vzrostl o 22 400. Počet volných pracovních míst klesl o 4,7 procenta na 30 800.
04.01.2011
Zdroj:
V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).
02.12.2010
Zdroj:
Úřady práce včera oslavily 20 let své existence. Při této příležitosti se v Brně sešli ředitelé jednotlivých úřadů i další hosté, probíhá zde bude dvoudenní odborná konference.
23.11.2010
Zdroj:
Statistická ročenka, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, popisuje pomocí tabulek a grafů sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2009.
15.10.2010
Zdroj:
V průběhu září míra registrované nezaměstnanosti poklesla o 0,1 p.b. na 8,5 %, celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl na 500 481 a počet volných pracovních míst na 35 100.
16.09.2010
Zdroj:
V průběhu srpna míra registrované nezaměstnanosti poklesla o 0,1 p.b. na 8,6 %. Počet uchazečů o zaměstnání poklesl proti předchozímu měsíci o 3,8 tis. na 501,5 tis., ve srovnání se srpnem 2009 je vyšší již pouze o 7,7 tis. (největší meziroční nárůst byl zaznamenán v listopadu 2009, a to o 188,6 tis.)
19.08.2010
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vůbec poprvé v historii vydalo příručku k veřejné službě – „Obec a veřejná služba“, která je určena pro lidi v hmotné nouzi a jako metodická pomůcka bude sloužit pro obce poskytující veřejnou službu.
17.08.2010
Zdroj:
Míra evidované nezaměstnanosti se ve srovnání s předchozím měsícem zvýšila o 0,2 procentního bodu na 8,7 %. V meziročním srovnání je vyšší již pouze o 0,3 %, ještě v prosinci 2009 tento rozdíl činil 3,2 %.
10.08.2010
Zdroj:
„Práce na odklízení následků povodní v postižených oblastech pokračují, je ale potřeba zajistit také okamžitou pomoc těm, kterým živel v mnohých případech vzal střechu nad hlavou i veškeré prostředky. Jsou to stovky osobních příběhů – lidských tragédií, těmto lidem je nyní nezbytně nutné poskytnout neprodleně prostředky na zajištění nejzákladnějších potřeb,“ říká Jaromír Drábek.
23.07.2010
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se v roce 2009 zaměřovalo v rámci boje proti nelegálnímu zaměstnávání cizinců, tj. občanů tzv. třetích zemí (mimo EU/EHP a Švýcarska), zejména na přísnější kontroly zaměstnavatelů, zaměstnanců a agentur práce.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail