MPSV ČR

15.09.2011
Zdroj:
V průběhu srpna zůstala míra registrované nezaměstnanosti v České republice na červencové hodnotě 8,2 %. Ve srovnání se srpnem loňského roku byla nižší o 0,4 procentního bodu (p.b.). Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 0,8 % na 481 535.
12.09.2011
Zdroj:
Zpružnění pracovněprávních vztahů a zvýšení motivace zaměstnavatelů při tvorbě nových pracovních míst přinese novela zákoníku práce, která v Poslanecké sněmovně prošla třetím čtením.
11.08.2011
Zdroj:
Během července vzrostla míra registrované nezaměstnanosti v České republice o 0,1 procentního bodu (p.b.) na 8,2 % a ve srovnání červencem loňského roku byla nižší o 0,5 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 1,4 % na 485 584. Počet volných pracovních míst vzrostl o 1,3 % na 38 898. Počty nahlášených volných pracovních míst rostou nepřetržitě od ledna 2011. Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v červnu v ČR 6,2 %, v EU27 9,1 %. Nižší než v ČR byla nezaměstnanost pouze v Rakousku, Nizozemí, Lucembursku, na Maltě a v Německu.
15.07.2011
Zdroj:
Během června poklesla míra registrované nezaměstnanosti v České republice o 0,1 procentního bodu (p.b.) na 8,1 % a ve srovnání s loňským červnem byla nižší o 0,4 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 2,3 % na 478 775 a počet volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 38 416.
08.07.2011
Zdroj:
Cílem návrhu ministerstva práce a sociálních věcí je naplnění Programového prohlášení vlády, které stanovilo úkol navrhnout úpravy v zákoníku práce, které povedou k větší flexibilitě pracovněprávních vztahů a k vyšší motivaci zaměstnavatelů při vytváření nových pracovních míst.
23.06.2011
Zdroj:
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek vyhlásil další etapu intenzivní kontrolní činnosti nelegálního zaměstnávání. Koordinované kontroly, na jejichž provádění spolupracují úřady práce s oblastními inspektoráty práce a okresními správami sociálního zabezpečení, byly podle schváleného plánu zahájeny v první červnové dny.
16.06.2011
Zdroj:
V květnu pokračoval příznivý vývoj na tuzemském trhu práce. Míra registrované nezaměstnanosti poklesla o 0,4 procentních bodů (p. b.) na 8,2 % a ve srovnání s loňským květnem byla nižší o 0,5 p. b. Z mezinárodních srovnání vyplývá, že v ČR je šestá nejnižší míra nezaměstnanosti v EU.
02.06.2011
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spustilo v úterý 31. května nový projekt s názvem "Vzdělávejte se pro růst!". Ten v některých ohledech navazuje na již ukončený úspěšný "protikrizový" projekt "Vzdělávejte se!", zároveň však svým celkovým zaměřením reaguje na aktuální ekonomickou situaci v ČR.
20.05.2011
Zdroj:
V průběhu měsíce dubna 2011 se situace na trhu práce výrazně zlepšila. Míra registrované nezaměstnanosti meziměsíčně poklesla o 0,6 p. b. na 8,6 % a ve srovnání s dubnem 2010 byla nižší také o 0,6 p. b.
18.05.2011
Zdroj:
Zástupcům 10 společností předali v úterý 17. května 2011 náměstek ministra práce a sociálních věcí Karel Machotka a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn v Obecním domě v Opavě osvědčení „Bezpečný podnik“. Dvě z  těchto společností, Momentive Specialty Chemicals, a. s., a Metrostav a. s., ocenění získaly popáté a jsou tak držiteli tohoto titulu již 15 let.
01.09.2010
Zdroj:
Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 – 2012 zahrnuje opatření směřující k naplňování cílů Národní politiky BOZP a strategie Společenství. Úzce navazuje na národní program pro předchozí léta 2009 – 2010 a stanoví základní prioritní opatření v oblasti BOZP a další termínovaná opatření pro toto období, která jsou pro další vývoj v této oblasti nejvíce naléhavá.
14.05.2008
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Zdeněk Cais z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
30.04.2008
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Zdeněk Cais z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
16.02.2007
Zdroj:
Dotaz zodpověděli na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.
10.09.2004
Zdroj:
Zde se můžete dozvědět podrobnosti o statutu Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
10.09.2004
Zdroj:
V souladu s usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září 2003, kterým byla zřízena Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada), jsou na rok 2004 plánována čtyři zasedání: duben, červen, říjen a prosinec (podle potřeby lze operativně změnit).
10.09.2004
Zdroj:
Usnesením vlády č. 1130 ze dne 12. listopadu 2003 bylo uloženo ministru práce a sociálních věcí dopracovat a konkretizovat ve spolupráci s ostatními členy Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci úkoly obsažené v Národním akčním programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se stanovením termínu a odpovědnosti příslušných ministrů a vedoucích ostatních ústředních orgánů.
10.09.2004
Zdroj:
Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
23.03.2004
Zdroj:
Dokument "Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" projednala a schválila vláda ČR na svém zasedání dne 19.5.2003 (usnesení vlády ČR č. 475/2003)

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail