Agentura EU-OSHA

14.11.2013
Držitelem filmové ceny v rámci kampaně Zdravé pracoviště 2013 byl na Mezinárodním festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku (DOK Leipzig) vyhlášen film C(us)todians režiséra Alyho Muritiby.
21.10.2013
Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je největší osvětovou akcí svého druhu. Jeho cílem je zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví na evropských pracovištích. Koná se ve dnech 21.–25. října a je koordinován Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Jednotlivé akce organizují na národní úrovni partneři agentury ve všech 28 členských státech EU i v dalších zemích.
18.07.2013
Za stavu pokračující hospodářské nejistoty Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve své výroční zprávě za rok 2012 ukazuje, jak pokračovala ve své usilovné snaze o prosazování důležitosti řádné bezpečnosti a ochrany zdraví pro podniky všech velikostí.
17.05.2013
Nový průzkum odhaluje, že za nejčastější příčinu stresu při práci jsou považovány nejistota nebo reorganizace pracovních míst.
01.02.2013
V průběhu Evropského roku občanů je cílem agentury EU-OSHA povzbuzovat občany a organizace ke spolupráci při prosazování osvědčených postupů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
24.10.2012
Tento týden (22. - 26.10.) se koná Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2012 zaměřený na to, jak významná je úloha kvalitního managementu v kombinaci s aktivní spoluúčastí zaměstnanců v tom, aby byla evropská pracoviště bezpečná, zdravá a produktivní.
19.10.2012
Bezplatný on-line software, který vyvinula Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), pomáhá mikropodnikům a malým podnikům v celé Evropě provádět hodnocení rizik na pracovištích jednoduše a nákladově efektivně.
10.10.2012
Světový den duševního zdraví, který si připomínáme 10. října, si klade za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o problémech týkajících se duševního zdraví, a sice prostřednictvím podpory otevřené diskuse o těchto otázkách a rovněž investic do služeb v oblasti prevence, podpory a léčby.
04.10.2012
Rok 2012 je Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) se rozhodla do tohoto roku aktivně zapojit a poskytovat informace o tom, jak pomoci zaměstnancům, aby byli schopni déle pracovat.
27.09.2012
Podpora ochrany zdraví na pracovišti je výsledkem společného úsilí zaměstnavatelů, zaměstnanců a společnosti s cílem zlepšit ochranu zdraví a obecnou pohodu lidí při práci.
17.07.2012
V ideálním případě by všichni učitelé měli během své kariéry absolvovat odbornou přípravu týkající se BOZP a způsobu začlenění vzdělávání v oblasti rizik do své každodenní práce.
29.06.2012
Bezpečnost a ochrana zdraví se vyplatí, dokonce i v nepříznivých obdobích: Výroční zpráva agentury EU-OSHA za rok 2011.
28.06.2012
Podle nového přehledu literatury, který vypracovala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), máme významné mezery v povědomí o potenciálních rizicích souvisejících s nakládáním s nanomateriály v práci a rovněž závažné nedostatky ve způsobu, jakým jsou o těchto rizicích informováni lidé na pracovištích.
19.06.2012
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) dnes představila první skupinu oficiálních partnerů, kteří se zapojili do její evropské kampaně Zdravé pracoviště 2012 - 2013, jejímž tématem je "Partnerství při prevenci rizik".
12.04.2012
Podpora ochrany zdraví na pracovišti je výsledkem společného úsilí zaměstnavatelů, zaměstnanců a společnosti s cílem zlepšit ochranu zdraví a obecnou pohodu lidí při práci.
29.03.2012
Celoevropský průzkum veřejného mínění pro Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) zjistil, že stres na pracovišti narůstá. Uvádí to 8 z 10 respondentů.
28.11.2011
Zaměřeno na prevenci rizik! Agentura EU-OSHA vyhlašuje vítěze fotografické soutěže za rok 2011.
22.11.2011
Evropským summitem věnovaným bezpečnosti a ochraně zdraví při práci uzavírá agentura EU-OSHA rekordní kampaň za bezpečnost práce při údržbě.
14.09.2011
Agentura EU-OSHA spouští přelomový projekt, který má usnadnit posuzování rizik v eropských malých podnicích.
13.06.2011
V druhém roce kampaně agentury EU-OSHA Zdravé pracoviště týkající se bezpečnosti práce při údržbě se počet oficiálních partnerů nyní zvýšil na 52, protože se ke kampani připojilo dalších sedm celoevropských organizací a nadnárodních společností z různých soukromých a veřejných sektorů: AEIP, CPME, Dupont, ECTA, EORNA, Golder Associates a UEPG.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail