Zdravotní testy manažerů

Manažeři trpí nedostatkem pohybu, vysokou hladinou cholesterolu, vysokým krevním tlakem a dalšími zdravotními problémy. Některé firmy proto v rámci prevence investují do až dvoudenních testů zdraví manažerů. Jejich výsledky však mohou být diskutabilní.

Dbáte o své zdraví?

Jen asi polovina manažerů z průzkumu, který zahrnoval 330 manažerů z 10 vyspělých zemí, se pravidelně podrobuje preventivním zdravotním prohlídkám  a další více než čtvrtina manažerů alespoň občas. Pětina manažerů by napříště chtěla více pečovat o své zdraví.

Podle nejnovějších výzkumů je hlavním rizikovým faktorem u této profese nedostatek pohybu, který se svým významem rovná cholesterolu, kouření a vysokému krevnímu tlaku. Za „dostatečný pohyb se přitom považuje být nejméně půl hodiny denně tělesně aktivní. Velký význam pro zdraví manažerů má jak známo výživa, ale nejen to co se jí, ale i jak dlouho se jí (min. 60 minut denně). A také přestávky v práci, protože podstatně zvyšují schopnost koncentrace a výkonnost. Psychologické výzkumy jednoznačně dokazují, že kognitivní výkonnost po 45 minutách koncentrace výrazně klesá a lez ji regenerovat krátkou přestávkou.

Zdravotní testy manažerů

Prevence je dobrá věc a zdraví je důležité. To dobře vědí manažeři a personalisté velkých společností a projevují odpovědnost za zdraví spolupracovníků a zejména špičkových manažerů. Mnohé velké německé firmy začaly proto uzavírat dohody s klinikami specializujícími se na testování zdravotního stavu. Špičkoví manažeři mohou jednou ročně nebo jednou za dva roky navštívit kliniku na půldenní až dvoudenní test zdraví.
Cena za test jednoho mana žera se pohybuje od 700 euro až do 2600 euro (podle toho, zda jde pouze o základní test nebo o test se vším všudy), což samozřejmě platí firma. Na konci testování dostane manažer informaci o výsledcích s příslušným doporučením. Odhaduje se, že se v Německu uskuteční více než 10 000 testů tohoto druhu ročně. Oficiální data nejsou sice k dispozici, ale podle odhadů se mnohé kliniky mohou pochlubit dvouciferným meziročním růstem příjmů za testování.

Je ale skutečně účelné tímto způsobem testovat zdravotní stav? Jenom na první pohled. Většina klinik nepouští na veřejnost informace o tom, co toto testování zdraví přináší, jak často následuje po zdravotním testu nějaká operace nebo jiná forma léčení. Rozhodující otázky proto zní: Vyplatí se vůbec firmě investovat do testů tohoto druhu? Zachraňují tyto testy životy lidí? Odhalují testy vážná onemocnění, o nichž testovaný neměl ani tušení?
Kliniky se zpravidla vyhýbají jednoznačným odpovědím na tyto otázky. Uvádějí například toto: „V centru pozornosti při těchto testech nejsou jen nemoci, ale především poradenství pro udržení a upevnění zdraví.“ To zní sice hezky a smysluplně, ale pravda je taková, že při testování jde především o technickou diagnostiku. Za samotné rady pro udržení a upevnění dobrého zdraví nelze přece účtovat 1000 eur. Na takové rady konec konců stačí běžný obvodní lékař.

Jak se z manažerů stávají pacienti

Lékařské nálezy při preventivních prohlídkách a zdravotních testech jsou diskutabilní. Když je například zdravý muž testován na srdce a ledviny, vždy se najde nějaká odchylka od normálu. Takové zjištění však je jen zřídkakdy diagnóza, po které by mělo následovat konkrétní léčení. Lékař obyčejně na závěr výstupního rozhovoru řekne:
»Tuto odchylku je třeba dál sledovat.“ Tím je již de facto ob jednán další test třeba po uplynutí jednoho roku. Manažer začíná mít pocit, že je ohrožen nějakou formou nemoci a začne se tím zaobírat. Ze zdravého manažera se tak pomalu a jistě stává pacient.

Podle toho mála údajů, co kliniky zveřejňují, se ukazuje, že převládají dvě netechnická zjištění za celé testování: vysoký krevní tlak a nadváha (vysoký bodymass-index). Jenže na zjištění těchto dvou údajů člověku stačí obyčejný měřič tlaku, váha a skládací metr.

ZDROJ:
Dbáte o své zdraví? / Zdravotní testy manažerů / Jak se z manažerů stávají pacienti. Moderní řízení, č. 2, 2006, s. 4.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail