Zdravotní stav a fyzická zdatnost populace SM regionu ve vztahu k způsobu života a podmínkám životního a pracovního prostředí na přelomu 20. a 21. století

Metodou náhodného výběru budou vybráni jedinci obou pohlaví ve věku 16 až 18 let (I.etapa) a 50-64 let (II. etapa) ve dvou lokalitách - průmyslové a neprůmyslové. U všech pokusných osob budou metodou řízeného dotazníku získány údaje o osobní a rodinné anamnéze, životních návycích, pracovních a socioekonomických podmínkách a zdravotním stavu (dotazník C.M.I.). Klinické vyšetření bude zahrnovat základní klinické a antropometrické vyšetření, základní biochemický screening, spiroergometrické vyšetření na bicyklovém ergometru do maxima a vyšetření funkce plic. Údaje o pracovních podmínkách a o koncentraci škodlivin v životním prostředí budou získávány z databáze KHS Ostrava. Fyzická zdatnost bude korelována s nálezy u stejně staré populace vyšetřené před 25 lety (Jirák 1977, Seliger 1976).

Kód MSM 171100001
Manažer projektu
Zdeněk Jirák
Typ projektu
výzkumné záměry - ČR
Zařazení projektu dle tématu
fyziologie
,
pracovní prostředí
Klíčová slova (cz)
životní podmínky, pracovní podmínky, Morava, Slezsko, regiony, zdravotní stav
Klíčová slova (en)
health status, fitness, lung function, occupational and environmental factors

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail