Zdravotní prohlídky OSVČ

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

V naší firmě zaměstnáváme několik živnostníků. Bohužel jsem se z žádného článku nedozvěděla, zda je nutné vyžadovat od nich lékařskou prohlídku, nebo zda pracují na vlastní zodpovědnost.

K Vašemu dotazu tolik. Jednak upozorňuji, že zaměstnávat osoby samostatně výdělečně činné je protizákonné. Výslovný zákaz tzv. schwarz systému, tedy zaměstnávání osob samostatně výdělečně činných obsahuje již od roku 2004 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, teď ho obsahuje v § 3 zákoník práce: „Závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu podle tohoto zákona, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy podle tohoto zákona jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.“

Pokud ale přesto osoby samostatně výdělečně činné zaměstnáváte, pak mají s Vaším zaměstnavatelem asi uzavřenou smlouvu podle občanského nebo obchodního zákoníku pouze o dodávce práce nebo služeb. Jinak si za svoji bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají samy. Proto máme dnes v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, samostatná ustanovení o BOZP těchto osob (viz § 12 a § 13 zákona). Tyto osoby musí dodržovat BOZP jako každý jiný zaměstnavatel, ale pouze s tím rozdílem, že ji dodržují pouze k sobě samým nebo ke spolupracujícímu manželu či dítěti. Z uvedeného tedy vyplývá, že za svůj zdravotní stav si jsou tyto osoby odpovědné samy sobě, jestli půjdou na vyšetření k lékaři je jen a jen jejich odpovědnost.

Zaměstnavatel, na jehož pracovištích tyto osoby pracují by se měl správně pouze řídit ustanovením § 101 odst. 3 a 4 zákoníku práce. Měl by je písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Zákoník práce sice používá pojmu „zaměstnavatel“ protože nepředpokládá na pracovišti schwarz systém, ale pro Vaši jistotu doporučuji zavést alespoň tento systém a osoby samostatně výdělečně činné předem písemně informovat stejně jako každé jiného zaměstnavatele, jehož zaměstnanci pracují nebo by pracovali na Vašich pracovištích, o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště.

Autor článku: 

Komentáře

Schwarz systém.....

30.10.2008 - 13:56 Josef Trpák
Je snad použití subdodavatele také nezákonné? Protože nestačím již plně na svoje závazky, spolupracuji s kolegou, který má smlouvu se mnou a ne s mým zákazníkem....

Re: Schwarz systém.....

31.10.2008 - 09:49 surovec
Subdodavatel si jedou každý na své triko. Tedy dvě (nebo více) OSVČ s jednou smlouvou o plnění, tak v tom problém opravdu nevidím (pokud není např. vyžadována specifická zdravotní způsobilost k vykonávané práci, která je sjednána ve smlouvě). Pokud vzniká pracovně-právní vztah, tak vzniká odpovědnost. To je ve Schwarz systémem popřeno.

Zdravotní prohlídky OSVČ - nepochopení

12.06.2009 - 17:18 saho@seznam.cz
Článek Evy Dandové "Zdravotní prohlídky OSVČ" je, když to nazvu ,írně, zbytečný. Žádný živnostník, žádná firma Osoby samostatně výdlěečně činné n e z a m ě s t n á v á. Tato osoba je zaměstnána sama u sebe a nemůže být zaměstnána někde jinde. Ale o to nejde. Každý ví, že ŠVARC SYSTÉM je nezákonný a přesto u něj klidně OSVČ pracují, ovšem jako O S V Č, jako firma. Podnikatel si prostě objednávkou objedná u firmy Josef Movák, elektro, práce tam a tam, v tom a v tom rozsahu, firma Josef Movák, kterou předtavuje OSVČ Josef Movák, přijede, práci udělá, pošle fakturu a je hotovo, zcela podle práva a zvyklostí.žádný švarc v tom nebyl. Pokud já znám na př. elektrikáře, neboť jsem jich tisíce vyškoll a vyzkoušel, nebo revizní techniky, která sem stovky připravil ke státní zkoušce, vím, že to takhle funguje. P r o č by si oba živnostníci komplikovali život se zaměstnáváním, které přináší spousty trablů a vzájemných povinností, proškolení, OOPP, el.nářadí a kdesi cosi co b pracovním vztahu msí být vykonáno. Proč by byli tak blbí ? Proto v článku mělo být zaměstnávání OSVČ hned zamítnuto a Eva se měla tematům, které tyto vztahy firma-firma, živnostník.živnostník provázejí. Ing.Jiří Sadovský, absolvent postgraduálního studia VEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE na ČVUT v Praze 1966

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail