Zdravotní prohlídka při převedení na jinou práci

Zdroj: 

Na dotaz odpovědělo Ministerstvo zdravotnictví.

Je nutné posílat zaměstnance na vstupní prohlídku při převedení zaměstnance na jinou práci, pokud má stejnou pracovní kategorii bez rizika (funkce akademický pracovník se převádí do funkce řešitel projektu). Pokud zaměstnanec uzavírá další pracovní poměr v první pracovní kategorii bez rizikového faktoru, lze uznat tu původní ve stejné kategorii bez rizika, nebo při uzavření nového pracovního poměru je nutné absolvovat vstupní prohlídku v každém případě?

Vstupní prohlídka při převedení na jinou práci se provádí v případě, že u zaměstnance dojde k rozšíření vykonávaných prací o práce, pro které nemá na základě předchozí periodické prohlídky provedené posouzení zdravotní způsobilosti - viz ustanovení § 10 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, které uvádí, že u zaměstnance se před převedením na jinou práci, pokud jde o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance, provede vstupní prohlídka. Odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden, a to bez ohledu na to, zda změna takových podmínek vede ke změně výsledné kategorie práce.

Pokud tedy zaměstnanec bude vykonávat nový druh práce za odlišných podmínek, než ke kterým má posouzenu stávající zdravotní způsobilost k práci, je nutné, aby byla pracovnělékařská prohlídka provedena. V případě, že jsou podmínky výkonu nového druhu práce stejné jako ty, ke kterým má zaměstanec posouzenu zdravotní způsobilost, se pracovnělékařská prohlídka neprovádí. Dále upozorňujeme, že platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci musí obsahovat všechny náležitosti stanovené § 17 vyhlášky č. 79/2013 Sb. a jednou z náležitostí posudku jsou i údaje o pracovním zařazení posuzované osoby a o druhu práce, kterou posuzovaná osoba vykonává. Pokud tedy při změně pracovní pozice dojde ke změně v těchto údajích, je třeba zaměstnance vyslat na vstupní prohlídku, protože stávající lékařský posudek zaměstnance nebude obsahovat náležitosti odpovídající jeho nové pracovní pozici.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail