Zdravé vnitřní prostředí pro žáky

Zdroj: 

Nejčastějším problémem ve školách, co se týká vnitřního prostředí, je vysoká hladina hluku, nedostačující osvětlení a problém s nadměrnou koncentrací CO2. Ecophon ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy zrealizoval úpravu učebny fyziky na Základní škole Mikoláše Alše v Praze Suchdole, a to v oblasti všech výše uvedených problematik.

Úpravy se provedly v létě roku 2017 a následné vyhodnocování probíhalo do konce roku 2017. Po úpravách se dosáhlo optimálních podmínek a níže uvádíme konkrétní hodnoty týkající se akustického prostředí ve zvolené učebně.

Klasický obrázek třídy

Při první návštěvě učebny si nešlo nevšimnout použitých materiálů – stropy neměly žádnou akustickou úpravu, okna byla zastíněná žaluziemi, vybavení nábytkem bylo velmi střídmé, stěny byly omítnuté a zvukově odrazivé. V zadní části místnosti byl koberec, ale zbytek podlahy byl z PVC. Po prvním rozhovoru bylo jasné, že škola má obecně s hlukem ve třídách i na chodbách problém. Bohužel jako další školy v České republice.

Stav před úpravou

V květnu 2017 byly naměřeny hodnoty doby dozvuku ve vybrané učebně fyziky. Maxima na nízkých frekvencích ve třídě přesahovala hodnotu 2,5 sekundy a celkový průběh ležel vysoko nad tolerančním pásmem, které pro prostory určené ke vzdělávání dětí a mládeže stanovuje vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, odkazující na normu ČSN 73 0527 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely. Abychom porozuměli, o kolik je hodnota vyšší, je nutné zmínit, že v souladu s vyhláškou by měla být optimální naměřená hodnota cca 0,7 sekundy.

Vysoká doba dozvuku způsobuje v praxi výrazné snížení srozumitelnosti mluveného slova, která je pro výukové prostory zásadní. S rostoucí dobou dozvuku roste i vnímaná hlučnost prostoru. Oba tyto faktory mají na základě množství nedávných studií negativní vliv na soustředění žáků, kteří nejsou schopni udržet plnou koncentraci po celou dobu vyučovací hodiny. Rovněž dochází ke zbytečnému namáhání učitelů, kteří jsou v takovém prostoru nuceni zvyšovat hlas.

Stav po úpravě

Instalací akustického podhledu s pohltivostí αw = 0,95 po celé ploše stropu o tloušťce 15 mm bylo dosaženo zlepšení akustických podmínek ve třídě. Změnu okamžitě zaznamenali vyučující i děti – okamžitě se snížila celková úroveň hluku, zlepšila se srozumitelnost řeči a nedocházelo ke vzniku ozvěny. Následně naměřené hodnoty již splňovaly toleranční pásmo stanovené normou ČSN 73 0527. Doba dozvuku klesla na průměrnou hodnotu 0,6 sekundy s maximem na nízkých frekvencích do 1 sekundy.

Musíme vytvořit vhodné podmínky pro vzdělávání, nemůžeme nutit žáky, aby se přizpůsobili stávajícímu stavu!

Soubory ke stažení

Komentáře

CO2

08.02.2018 - 04:15 Norbert Chalupa
V úvodu je zmínka o nadměrném výskytu CO2 ve školách, avšak dále v článku již zmínka o oxidu uhličitém není. Chtěl bych zdůraznit tento problém, který si mnohdy ani ředitelé či učitelé uvědomovat nemusí, poněvadž když jsou v tom prostředí kupř. celé dopoledne nebo déle, tak tuto skutečnost nevnímají. Mám tu zkušenost, jako jistě mnozí další, že když přijdu zvenčí do vnitřních prostor školy, zejména do tříd, tak vás ,, udeří těžký vydýchaný vzduch ˮ. Nejen děti, ale zejména učitelé trpí tím, že nadměrný výskyt CO2 v důsledku nedostatečného větrání způsobuje u nich nadměrnou únavu díky tomu, že nejen že jsou v tom prostředí spolu s žáky, ale hlavně proto, že vydávají energií mluvením, přednesem třeba celou vyučovací hodinu nepřetržitě, čímž zvyšují výdej energie a následně příjem, avšak s vysokým obsahem CO2. Velký podíl má na tomto stavu boom zateplení budov a výměna oken za plastová. Tím pádem už nedochází k přirozenému provětrávání a výměně vzduchu. Teplo ušetříme, ale odrazí se to jinde. Pokud se tedy dostatečně ve třídách nevětrá, děti jsou nesoustředěné, unavené, malátné, ovšem nemusejí tak vydávat energii jako učitelé, kteří na tom mohou být daleko hůře. Takže nejen psychický dopad na učitele v důsledku práce s žáky, ale i fyzický dopad také z důvodu výše uvedeného. Opatření z hlediska hluku, potažmo dozvuku atd. jistě na prvním místě, toto sami moc neovlivníme, ale hned na druhém místě opatření ke kvalitnímu vzduchu ve třídách. To jsme už schopni ovlivnit pravidelným větráním. Docela by mě zajímaly výsledky případných měření hygieniků ve školách?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail