Závodní preventivní péče se stále řídí starou směrnicí

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zaměstnanec, který pracuje jako řidič vozidel nad 12 tun, absolvoval již psychologické i neurologické vyšetření, které je potvrzeno naší závodní lékařkou. Musí se zaměstnanec podrobit, i když má toto vyšetření potvrzeno na 5 let,  ještě v průběhu těchto let tzv. periodickým řadovým prohlídkám každé dva roky?

S lékařskými prohlídkami je problém. Zatím totiž nemáme předpis (zákon), který by stanovil obecně povinnost lékařských preventivních prohlídek a dobu, po kterou se mají opakovat. Dvě lékařské prohlídky jsou upraveny v zákoníku práce, pro řidiče je pak v zákoně č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ale zatím nebyl přijat zákon o zdravotních službách, který by upravil pracovnělékařskou péči v souladu s Úmluvou č. 155 o  bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí. 

Jediným obecně závazným právním předpisem upravujícím povinnost lékařských prohlídek je totiž zatím směrnice ministerstva zdravotnictví PP-265-20.11.67  ze dne 16. prosince 1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve znění směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věstníku MZd ČSR, o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci ze dne 21. května 1970. 

Tato směrnice sice samostatně upravuje prohlídky pracujících, jejichž činnost může ohrozit zdraví spolupracovníků nebo obyvatelstva, ale stanoví, že preventivní prohlídky řidičů z povolání, pracovníků železnice a zaměstnanců vlečkařů a vlakových pošt a letců z povolání se řídí zvláštními předpisy. Zvláštní předpisy, které má na mysli tato směrnice jsou však dávno zrušeny. Dále podle této směrnice platí, že preventivní prohlídky a posuzování zdravotní způsobilosti pracujících obsluhujících stavební stroje se řídí obdobně podle ustanovení platných pro řidiče z povolání; prohlídky jsou povinné u pracujících obsluhujících dozéry a kolové traktory nad 50 k, pásové dozéry a traktory, speciální tahače stavebních mechanismů, lopatová pásová rypadla, automobilová a kolová korečková rypadla, kolečková hlubidla, drenážní frézy a rýhovače, nakládací a vykládací stroje nad 35 k, autogrejdry, grejdelevátory, motorové skrejpry, skrejpry s pásovým tahačem, truboukladčíky, silniční válce, úzkorozchodné lokomotivy pro přenosné dráhy, speciální motorové sněhové stroje, kompresory s provozním tlakem nad 5 atm. a nad 300m2/hod. a dále stavební stroje, které stanoví ministerstvo stavebnictví v dohodě s ministerstvem zdravotnictví. Periodické prohlídky se konají každé tři roky.

Proto zastávám názor, že povinnost určit četnost lékařských preventivních prohlídek patří jen a jen zaměstnavateli. Stejně jako si zaměstnavatel provádí sám prevenci rizik a  musí určit v návaznosti na provedenou identifikacii rizik preventivní opatření, tak určuje i podmínky zdravotní způsobilosti a četnost lékařských preventivních prohlídek. Nakonec každý zaměstnavatel uhradí i náklady spojené s lékařskou preventivní prohlídkou. Každý zaměstnavatel má nyní povinnost mít lékaře závodní preventivní péče, a tak mu podle mého soudu nepůsobí potíž určit prohlídky za kratší dobu než je 5 let. Lékařské preventivní vyšetření u řidičů totiž nesestává pouze z psychologického a neurologického vyšetření, je třeba vyšetřit např. i krevní tlak, oči apod.  Pokud zaměstnavatel nařídí lékařskou prohlídku, pak je to pro zaměstnance závazné a nesplnění této povinnosti by mohlo být chápáno jako porušení předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

 

Autor článku: 

Komentáře

Položená otázka je dosti

01.03.2010 - 11:19 Tomáš Neugebauer
Položená otázka je dosti zmatečná - uvádí termím řadové prohlídky a lhůtu dvou roků. U řadových prohlídek jsou lhůty pět a tři roky. Domnívám se, že tázající neměl na mysli řadové prohlídky, ale periodické prohlídky ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb.

Položená otázka je dosti

01.03.2010 - 11:24 Tomáš Neugebauer
Položená otázka je dosti zmatečná - uvádí termím řadové prohlídky a lhůtu dvou roků. U řadových prohlídek jsou lhůty pět a tři roky. Domnívám se, že tázající neměl na mysli řadové prohlídky, ale periodické prohlídky ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. § 87. Pokud je tomu tak, nedostal na svou otázku odpověď. Ta je velice stručná: Ano, musí.

doplnění

01.03.2010 - 20:02 Norbert Chalupa
Problematika četnosti zdravotních prohlídek uvedeného řidiče může být složitější s ohledem na rozhodnutí příslušné hygienické stanice ke kategorizaci prací, noční práci, řidiče staršího 50 let a další specifické činnosti, které řidič může vykonávat. V konečném důsledku mohou být zdravotní prohlídky vykonávany v kratších intervalech než 2 roky.

Lékaři závodní preventivní péče....

20.04.2010 - 10:02 Tomáš Rozsíval, MUDr.
Pravdou je, že v současnosti už mnozí bývalí obvoďáci přišli na to, jak je pro ně výhodné, pracovat jako tzv. preventista. Dělají tyto prohlídky naprosto formálně, při nutnosti psát doporučující formuláře k preventivní prohlídce tyto nepíší vůbec a k nám, AS se dostanou pouze jakési blankety, které prý pacient dostává od jakési sekretářky v závodě. Tím pádem se nejedná dle mého názoru o vyžádané preventivní vyš. a vše by měl uhradit zaměstnavatel, resp. pacient sám. V praxi se setkávám s hroznými nešvary, upozornění na rizika se neřeší, zaměstnanci i přes naše upozornění na porušování zákonů dále pracují v riziku, většina zaměstnavatelů dokonce ještě dnes nemají ani povinně smluvně vázány žádné lékaře-preventisty. Druhý extrém je, že takový praktik-preventista dělá např. posuzování práce v riziku hluku, ovšem tím způsobem, že pac. pozve k sobě, tam má nějakou důchodkyni, bývalou audiologickou sestru, která mu natočí audio. Vše bez předchozího ORL vyšetření, čili i bez otoskopického, což považuji za zločin. Poté tam dochází nějaký jeho kamarád , ušní lékař, který ty desítky audiogramů jenom odečte, popíše a sám na sebe si vše vykáže ZP. Vše to splňuje ze strany ORL specialisty podstatu tzv. potulné praxe, která je zakázána. Vůbec, v tomto odvětví medicíny se našlo tolik podnikavců, kteří si z toho udělali perfektní živnost, že se tomu ani nechce věřit.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail