Zátěž teplem 2013 – příklad z praxe

Zdroj: 

Problematiku upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV). Po loňské novele tohoto NV se změnila některá ustanovení týkající se zátěže teplem a poskytování ochranných nápojů.

Je horký letní den (34 °C) a pracovník ve stavebnictví, který je zařazený podle přílohy č. 1 k tomuto NV, části A, tabulky č. 1 do třídy práce III b, se do práce příliš netěší. Informace týkající se zátěže teplem našel v NV v § 3 a následujících a v příloze č. 1 a snaží se je uvést do praxe.

Zátěž teplem pro práci zařazenou do třídy I až V podle přílohy č. 1 k tomuto NV, části A, tabulky č. 1 vykonávanou na pracovišti uvedeném v § 3b odstavci 1 se hodnotí z hlediska dodržení přípustných hodnot upravených v příloze č. 1 k tomuto NV, části A, tabulce č. 2. V případě, že nejsou při práci zařazené do třídy IIb až V vykonávané na pracovišti podle § 3a písm. h), § 3a písm. i) nebo na venkovním pracovišti dodrženy přípustné hodnoty zátěže teplem pro aklimatizovaného zaměstnance upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2, musí být uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky v rámci dodržování dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce ve směně.

Režim práce a bezpečnostních přestávek se vypočítá tak, že nejprve se stanoví počet pracovních cyklů. Počet pracovních cyklů (c) je dán podílem dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce, přičemž počet cyklů se zaokrouhluje na nejblíže vyšší celé číslo. Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce ve směně pro aklimatizovaného zaměstnance je upravena v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B, tabulkách č. 1a až 2c. Aklimatizovaného muže se týkají tabulky 1a - 1c. Záleží na rychlosti proudění vzduchu, jaká tabulka se použije, ale rozdíl ve výsledku je velmi malý. Pracovník vybral tabulku 1a a údaje dosadil do vzorce pro výpočet počtu pracovních cyklů.
c = tsm (min)/tmax (min)
c = 245/59
c = 4

Mezi jednotlivými pracovními cykly musí být zajištěny bezpečnostní přestávky na odpočinek (tp). Délka přestávek se vypočítá podle vzorce.
tp = 480 - tsm/c - 1 (min)
tp = 480 - 245/4-1
tp = 235/3
tp = 78,33, zaokrouhleno 78 min.

Pracovníkovi tedy vyšly 4 pracovní cykly a celková doba přestávek 78 minut.

Hygienický limit ztráty tekutin u zátěže teplem je 1,25 litru za osmihodinovou směnu. Náhrada ztráty tekutin a minerálních látek se uplatňuje v případě, že u práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 dojde ke ztrátě tekutin překračující hygienický limit 1,25 litru. Náhrada ztráty tekutin se poskytuje v rozsahu upraveném v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 6.

„Náš“ pracovník si vypočítal náhradu tekutin podle vzorce pro třídu IIIa uvedeného v příloze 1 k NV.
Je třeba stanovit náhradu tekutin pro třídu práce IIIa a t0 = 27 °C
Rozpětí ve °C pro třídu práce IIIa = 20 - 29 °C, rozdíl 9 °C
Náhrada tekutin pro uvedené rozpětí = 0,9 - 2,8 litrů, rozdíl je 1,9 litru
1,9:9 = 0,21 litr/1 °C
27 - 20 = 7 °C
Náhrada tekutin za osmihodnovou směnu = 0,21 x 7 = 1,47 + 0,9 = 2,3 l = 2,4 l
 
U našeho pracovníka je t0 = 34 °C, rozpětí podle tabulky č. 6 - 16 - 27 °C, rozdíl je 11 °C
Náhrada tekutin pro uvedené rozpětí = 0,9 - 2,8 litru, rozdíl je 1,9 litru

1,9:11 = 0,17 litr/1 °C
34 - 16 = 18 °C

Náhrada tekutin za osmihodnovou směnu = 0,17 . 18 = 3,06 + 0,9 = 3,96, zaokrouhleno 4 l.

Bližší podmínky poskytování ochranných nápojů upravuje § 8 NV:

(1) K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu.

Pracovník má tedy nárok na 70 % ze 4 l ochranného nápoje, tzn. 2,8 l.

(2) V případě, že jde o práci zařazenou podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy I až IIIa, se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod.

(3) U práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy IIIb až V se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % náhrady ztráty tekutin, druhou polovinou ochranného nápoje je ochranný nápoj podle odstavce 2.

Články, které se zabývají zátěží teplem po novele NV č. 361/2007 Sb. nařízením vlády č. 93/2012 Sb.:

Výpočet tepelné zátěže
http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/vypocet-tepelne-zateze

Mám nárok na ochranné nápoje?
http://www.cmkos.cz/bozp/3640-3/mam-narok-na-ochranne-napoje

Zátěž teplem podle novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/zatez_teplem120720.html

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/novelaNV_zdravi120402.html

MPSV: S pitným režimem pomůže zaměstnavatel. Nejen v horku.
http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/ochrana_zdravi/horko_napoje130620.html

Informace do článku poskytly JUDr. Eva Dandová z ČMKOS a Ing. Zuzana Mathauserová ze Státního zdravotního ústavu.

Autor článku: 

Komentáře

Výpočet režimu střídání práce

29.07.2013 - 13:28 Ivo Kavka
Dobrý den, mám připomínky k výpočtu režimu střídání práce. Nejpodstatnější připomínka je, že v uváděném výpočtu vyšly 4 pracovní cykly po 59 minutách / = t max / a celková doba přestávek 78 minut. Znamenalo by to, že by pracovník pracoval celkem 236 minut /maximálně může 245/ a 78 minut celkem odpočíval a tedy po 314 minutách asi odcházel domů. Vypočtená doba 78 minut je však zjevně doba jedné z přestávek /což logicky vyplývá ze vzorce uváděného ve výpočtu/ a pracovník by měl vždy po 59 minutové práci 78 minut odpočívat. Je tedy lépe / i z hlediska fyziologického / rozdělit pracovní dobu na více cyklů s více přestávkami - např. 5 cyklú po 49 minutách se čtyřmi 59 minutovými přestávkami. Je pochopitelné, že v každém případě to bude při tak vysoké teplotě značně organizačně i ekonomicky nevýhodné a v praxi asi těžko dodržováno. Ing.Vladimír Potomák

vysvětlení

10.09.2013 - 11:47 Petr Des
Dobrý den, musím přiznat že je to velice zajímavě vysvětleno, přesto se občas ztrácím. Zkusím aplikovat na třídu IIb tab.2a potom mi vychází 385/385=1 ve vzorci tp=480-385/1-1 - dělím nulou takže si to vysvětluji tak, že není nárok na přestávku?! Jak aplikuji dále? rozpětí 24-32= 8stupňů 1,9/8= 0,24. A vtuto chvíli jsem v koncích z čeho se bralo 27 - 20 = 7 °C? To mám počítat rozdíl tříd? 29-24=5??? pak by mi vyšlo 0,24x5= 0,96 x0,9= 1,86l? Proč se v příkladu dále čerpá ze třídy IIIb,když se uváděla na začátku IIIa? Fakt se v jinak zajímavém a názorném příkladu ztrácím,můžete to vysvětlit? Případně na příkladu pracovník IIb pracuje v 34stupních jak se doberu výsledku a jak se zohlední 12hodinová směna? Děkuji

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail