Zařazení obsluhy laseru do kategorie práce

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. ze Státního zdravotního ústavu.

Jakým způsobem zařadit obsluhu laserového popisovacího stroje do správné kategorie práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví? Laser je zařazen do 4. kategorie laserů. Obsluha je prováděna v průběhu celé směny (příprava, popisování kusů, vyplnění dokumentů atd.). Laser je v provozu cca 4 hodiny čistého času. V NV č. 432/2003 Sb. je uvedeno, že se práce zařazuje dle celkové expozice dle NV č. 291/2015 Sb. Tam jsou ale uvedeny jen limity na přímé působení na kůži (oko), nikoli celková doba obsluhy.

Podmínky pro zařazení práce do kategorie 3 jsou tři:

  • (1) Pracovník je při výkonu práce exponován;
  • (2) Expozice je nadlimitní;
  • (3) Pracovník používá osobní ochranné pracovní prostředky.

Pro zařazení do kategorie 3 je třeba podmínky splnit všechny.

Domnívám se, že pokud je laserové pracoviště vytvořeno správně, podmínka (1) nemůže být splněna. Většinou se jedná o použití krytu, který zamezí prostupu laserového záření a laser se tak posune z hlediska obsluhy do laserové třídy 1. V takovém případě se jedná o práci v kategorii 1. I v případě zařazení práce do kategorie 1 je však na laserovém pracovišti doporučeno (ne povinnost) používat osobní ochranné pracovní prostředky (brýle s dostatečným útlumem pro danou vlnovou délku laseru) pro případ, že by došlo například k porušení pracovního postupu a kryt byl bez vypnutí laseru otevřen.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail