Zaměstnavatel tvrdí, že nezavinil pracovní úraz zaměstnance a VZP chce peníze

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Prosím o radu a pomoc při vyřešení naší zapeklité situace s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP).  Dne 12.7.2012 měla naše pracovnice úraz, který ji přivodil cizí člověk. Úraz byl sepsán, dle zákona nahlášen na pojišťovnu Kooperativa, u které jsme povinni platit zákonné pojistné. Zaměstnankyně dostala odškodnění. Vše bylo v pořádku. Po roce a půl nám přišla od VZP " Výzva" k zaplacení nákladů na léčení pracovnice, která je jejich pojištěncem. Jak je možné, že toto po nás VZP vyžaduje, když si se zákona platíme pojistné? Důkladně jsem si četla i prováděcí vyhlášku č. 125/1993 Sb., ale nikde jsem nenašla žádné výjimky z plnění pojistných událostí či spoluúčast zaměstnavatelů na léčení při pracovních úrazech. Samozřejmě, že kategoricky odmítám, že bychom my nějak pochybili při dodržování BOZP. Paní, která myla okna, byla vybavena OOPP a zranil ji člověk, který neodhadl manipulaci s plošinou. Jak se tedy odvolat na náhradu léčebných výloh a jak argumentovat zákonným pojistným, když vlastně nikde v zákoně podmínky pojištění nejsou?

V dotazu jsou smíšeny dva druhy pojištění. Jedním je pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání, jehož účelem je nahradit za zaměstnavatele postiženému zaměstnanci škodu, která mu poškozením zdraví při pracovním úrazu vznikla. Toto pojištění provádí Česká pojišťovna a pojišťovna Kooperativa. Pojištění je zakotveno v zákoníku práce a prováděcím předpisem je vyhláška ministerstva financí č.125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Druhým pojištěním je veřejné zdravotní pojištění, které kryje náklady na léčení postiženého. Toto pojištění nerozlišuje, zda škoda na zdraví pojištěnce vznikla pracovním úrazem, jiným úrazem, nemocí apod. Toto pojištění upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Součástí tohoto zákona je ustanovení § 55, podle kterého má zdravotní pojišťovna, kterou je např. VZP, vůči třetí osobě právo na náhradu těch nákladů na hrazené služby (náklady léčení), které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči pojištěnci. Vyzývá-li vás nyní VZP, jako zaměstnavatele postižené zaměstnankyně, k uhrazení nákladů jejího léčení, může to znamenat jedině to, že jste tou osobou, která poškození zdraví zaměstnance zavinila.

Zdravotní pojišťovna při rozhodování o uplatnění nároku na náhradu vynaložených nákladů rozhoduje na základě oznámení, které je povinno jí podat zdravotnické zařízení, pokud má důvodné podezření, že úraz nebo jiné poškození zdraví byly způsobeny jednáním právnické nebo fyzické osoby. Stejnou povinnost mají i Policie České republiky, státní zastupitelství a soudy.

V dalším doporučuji obrátit se přímo na VZP.

Autor článku: 

Komentáře

Praxe

17.12.2013 - 08:37 Petr Slama
Dobrý den, Náklady na naše zdravotnictví rostou a VZP se snaží o uplatnění regresů u právnických a podnikajicích fyzických osob z důvodu porušení předpisů BOZP z jejich strany. Pár takových případů jsem také řešil. Doporučuji se spojit s příslušným pracovníkem této instituce a vše VZP prokazatelně doložit.

Re: Praxe

17.12.2013 - 17:32 Radoslav Vlasák
Současný stav je dán mj. tím, že dnešní tzv. úrazové pojištění kryje pouze náhrady škody, které náleží poškozenému zaměstnanci podle zákoníku práce. Nelze se proto divit, že zdravotní pojišťovny usilují o návratnost alespoň části prostředků, které na léčení apod. vynakládají. Jiná situace by nastala, pokud by úrazové pojištění bylo koncipováno jako komplexní, tj. by z něj byly hrazeny i kompletní náklady na léčení, nemocenské dávky, příp. invalidní důchody z titulu pracovního úrazu či nemoci z povolání. Třeba i k tomu někdy v budoucnu dojde - zatím lze uvažovat pouze o pojištění komplementárním, kdy by k již zmíněným náhradám škody přibylo ještě financování prevence, komplexní reahbilitace, výzkumu, výchovy a vzdělávání apod., což dodnes (a již celých 20 let) citelně chybí.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail