Zaměstnavatel nutí řidiče MHD pracovat nebezpečně. Jak to řešit?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kysela ze Státního úřadu inspekce práce.

Jsem řidič MHD a zaměstnavatel mě nutí používat nebezpečný způsob audiovizuálního oznámení zastávek a směru jízdy pro nevidomé, který je nastaven na ruční ovládání a tím odvádí pozornost od všech úkonů, které musí řidič dodržovat. Je nám vyhrožováno finančním postihem. Systém funguje i automaticky, ale není do našich vozů nainstalován, ani se o tom neuvažuje. Může mě zaměstnavatel k tomuto nutit, když je tímto ohrožena bezpečnost cestujících a provozu?

K problematice dotazu, která se týká používání nebezpečných způsobů ručního ovládání audiovizuálního oznámení zastávek u řidičů MHD sdělujeme, že problematika audiovizuálního oznamování zastávek není v kontrolní pravomoci Státního úřadu inspekce práce. Z Vámi popsané situace nelze dovodit, jaké nebezpečné úkony při ručním ovládání máte na mysli, zda popř. nebyla ovlivněna technická způsobilost vozidel, což by spadalo do problematiky dopravních úřadů.

Obecně však i v tomto případě platí, že dle odst. 3 ustanovení § 102 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je dále zaměstnavatel povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek.

Jako první krok doporučujeme tazateli obrátit se na odborovou organizaci nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a seznámit je s konkrétními zjištěnými poznatky nebo kontaktovat osobu odborně způsobilou v prevenci rizik působící u zaměstnavatele a společně najít řešení, které není v rozporu zejména s návodem k obsluze Vámi uváděného zařízení a rovněž vyloučí používání nebezpečných způsobů oznamování audiovizuálního oznámení zastávek u řidičů MHD.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail