Zaměstnavatel nerespektuje stanovenou pracovní dobu zaměstnance

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Pracuji ve státní správě, mám zkrácený pracovní úvazek na 25 hodin týdně. Organizuji v obci kulturní život a součástí práce je účast na akcích o víkendech, po večerech, nocích, vždy nad rámec pracovní doby ve smlouvě. V té mám uvedeno, že práce přesčas se neproplácí a mám za ni čerpat náhradní volno. Stává se tak, že jsem v pátek na plese 17 hodin v kuse, spím 5 hodin a v sobotu zase jdu na pět hodin na další akci. Zcela fyzicky vyčerpaná. Už půl roku se hádám se zaměstnavatelkou - právničkou, že je to nelidské. Ona tvrdí, že mi může nařídit práci přesčas, že to mám vydržet a netvářit se, že mě zneužívají. Odměna volna je de facto jen okradení o čas, protože akce musím zařídit za kratší pracovní dobu, tudíž ve stresu. Často se stane, že si nemohu vnucené volno vybrat, protože nemám za sebe náhradu a ohrozila bych konání akcí budoucích. Po 3 měsících mi volno propadá. Myslím, že je to špatně. Cítím se zneužívaná a ponížená. Smlouvu jsem podepsala, ale mám dojem, že je v rozporu se zákoníkem práce.

Plně Vás chápu, to tvrdí všichni zaměstnanci, kteří mají sjednaný pracovní poměr na kratší pracovní úvazek, že to není žádná výhoda, že musí za kratší pracovní dobu stihnout všechno to, co by jinak dělali po stanovenou týdenní pracovní dobu a že výsledek je jen to, že mají méně peněz. Proto zvažte, jestli by nebylo vhodnější rozšířit si pracovní úvazek.

Ve Vašem případě dost dobře nevím, co účinného Vám poradit. Plně chápu, že kulturní akce se musí zařídit a že asi z plesu nemůžete odejít ve 20 hodin. V tom případě ale řekněte své vedoucí: „Zítra zde musím být 10 hodin, tak mi řekněte konkrétně, kdy si těch 5 hodin navíc, za které mám nárok na volno, vyberu.“ Pak bych se podle toho zařídila a dodržela to. Pokud by Vám vedoucí ono volno neposkytla, pak Vám musí minimálně Vaši práci řádně proplatit.

Obecně platí, že zaměstnancům s kratším úvazkem se práce přesčas nenařizuje. Práce přesčas je totiž až práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu (nad 40 hodin týdně). Podle definice pojmů [§ 78 odst. 1 písm. l) zákoníku práce] platí, že „prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost.“

Z uvedeného jasně vyplývá, že tvrzení Vaší vedoucí, že Vám může nařídit práci přesčas, je mylné. Vy máte kratší pracovní dobu a Vám žádnou práci přesčas nařídit nemůže. Vy máte pevně dohodnutý rozsah pracovní doby (25 hodin týdně) a ten je třeba dodržet a všechno nad rámec smlouvy se musí pouze dohodnout, ale na základě solidní dohody zaměstnavatele se zaměstnancem. Tím myslím na základě dohody, která se dodrží, což znamená, že pokud zaměstnanec vyjde zaměstnavateli vstříc tak, že jeden týden bude pracovat o 10 hodin více, že zaměstnavatel zorganizuje práci zase tak, aby mu mohl poskytnout oněch 10 hodin náhradního volna v co nejkratší době.

Vy máte úvazek 25 hodin a práce přesčas je až nad 40 hodin týdně, takže oněch 15 hodin týdně u Vás skutečně není práce přesčas, ale další práce nad rozsah dohodnutý v pracovní smlouvě, kterou konat nemusíte, a když ji budete konat, tak jasně s vedoucí dohodněte, jak Vám bude nahrazena.

To, že pracujete 17 hodin denně a že máte odpočinek mezi směnami jen 5 hodin, je v rozporu se zákonem a svědčí to o tom, jak zaměstnavatel porušuje zákoník práce. Evidence pracovní doby (řádné evidování začátku a konce směn) je základ, a když by inspektorát práce zjistil, že Vám zaměstnavatel neposkytuje dostatečný odpočinek mezi směnami, tak by zaměstnavateli dal asi pěknou pokutu. Proto když by všechna Vaše jednání se zaměstnavatelem byla neúčinná, mohla byste se obrátit na místně příslušný oblastní inspektorát práce (kontakt na něj naleznete na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce) a požádat je, aby u Vašeho zaměstnavatele provedli kontrolu dodržování pracovní doby.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail