Zaměstnavatel dostal pokutu od OIP a škodu vymáhá na OZO

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Na základě výsledků kontroly byla firmě, která má externí odborně způsobilou osobu v prevenci rizik (OZO) od oblastního inspektorátu práce (OIP) udělena pokuta za porušení předpisů na pracovišti. Tuto pokutu nyní firma vymáhá na externí OZO. Postupuje firma správně?

To není možné. Vycházím z toho, že externí OZO v prevenci rizik má se zaměstnavatelem uzavřenu smlouvu podle obchodního nebo občanského zákona. Pak na ní může zaměstnavatel vymáhat náhradu škody zásadně podle podmínek dané smlouvy nebo podle zákona a v takovém případě by musel OZO prokázat zavinění. Externí OZO není zaměstnancem zaměstnavatele, tak se nemůže postupovat podle zákoníku práce. Obecně totiž platí, že za BOZP odpovídá v plném rozsahu zaměstnavatel.

OZO v prevenci rizik je pouze takový poradce zaměstnavatele, on mu provádí vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťuje jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledává a hodnotí rizika a navrhuje zaměstnavateli přijímání opatření k jejich odstranění. Tato osoba však za úroveň BOZP u zaměstnavatele neodpovídá, za tu si odpovídá sám zaměstnavatel.

Protože z dotazu neplynou podrobnosti ohledně uložené pokuty, nemohu se blíže vyjádřit. Nicméně, pokud by zaměstnavatel prokázal externí OZO, že něco zanedbala, že mu nějaká rizika nevyhodnotila a že ho neupozornila, aby toto a toto udělal či zajistil tak a tak, pak by mohl po OZO vymáhat náhradu škody, ale jak říkám, zásadně v souladu s podmínkami smlouvy. Pokud ale OZO zaměstnavatele na rizika upozornila a zaměstnavatel nedbal, pak je to problém zaměstnavatele, zaměstnavatel odpovídá v plném rozsahu za BOZP.

Za situace, kdy má zaměstnavatel OZO v prevenci rizik jako vlastního zaměstnance, OZO odpovídá také pouze tehdy, když mu zaměstnavatel prokáže zavinění a podle obecné odpovědnosti za škodu podle zákoníku práce na něm může zaměstnavatel požadovat škodu pouze do výše 4,5 násobku průměrného výdělku.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail