Zaměstnanec odmítá vydat lékařské zprávy ohledně PÚ pojišťovně

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zaměstnavatel uznal pracovní úraz a pojišťovna nyní požaduje lékařské zprávy k pracovnímu úrazu. Může pojišťovna odmítnout odškodnit pracovní úraz, když zaměstnanec odmítne vydat zaměstnavateli, případně pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem, veškeré lékařské zprávy, které pojišťovna požaduje? Domnívám se, že zaměstnanec má právo odmítnout vydání lékařských zpráv.

Je běžnou praxí pojišťoven, že požadují po zaměstnancích lékařské zprávy o ošetření zaměstnance po pracovním úrazu, příp. jeho propouštěcí zprávy z nemocnice a kopie neschopenky. To chtějí proto, aby měly ověřeno, že úraz popsaný v záznamu o úrazu zpracovaném zaměstnavatelem byl řádně ošetřen a že zde byla přímá příčinná souvislost mezi úrazovým dějem a vznikem škody. V tom směru bych doporučovala zaměstnanci vyhovět zaměstnavateli. Samozřejmě, že nelze dát pojišťovně právo nahlédnout do zdravotní dokumentace u zaměstnancova praktického lékaře, aby zkoumali jeho zdravotní stav od dětství. Na to pojišťovna právo nemá, ale doklady týkající se bezprostředního ošetření úrazu by obdržet měla. Zaměstnavatel je v obtížné situaci, úraz uznal, nicméně pojišťovna – jak tvrdí, že chrání státní rozpočet – tyto doklady po zaměstnavateli běžně vyžaduje. Zatím žádný právní předpis výslovně nestanoví, jaké doklady pojišťovny mohou a jaké nemohou po zaměstnavatelích požadovat. Je třeba si uvědomit, že když požadovanou lékařskou zprávu zaměstnanec nedoloží, pojišťovna asi odmítne vyplatit náhradu škody a že by pak nezbývalo nic jiného než soudní řízení. Zdali by se soudil zaměstnavatel s pojišťovnou či zaměstnanec se zaměstnavatelem, by již nebylo rozhodující.

Autor článku: 

Komentáře

Stran pravděpodobnosti

03.08.2015 - 02:37 Radoslav Vlasák
Stran pravděpodobnosti soudního projednávání bych byl docela skeptický. Nebývá v našich zeměpisných šířkách a délkách zase až tak obvyklým jevem, aby se zaměstnanec soudil se zaměstnavatelem kvůli náhradě škody z titulu pracovního úrazu. To už by ta škoda musela být dost vysoká. A že by se soudil zaměstnavatel s příslušnou "úrazovou" pojišťovnou, je rovněž velmi málo pravděpodobné - když už pro nic jiného, tak zejména proto, že u téže pojišťovny má zaměstnavatel obvykle pojištěno ještě něco dalšího (podnikatelské riziko, skladové zásoby, povinné ručení a havarijní pojištění u automobilů atd.). Pak by totiž riskoval, že soudní při o náhradu škody z titulu pracovního úrazu třeba i vyhraje, ale mohl by se se zlou potázat, kdyby následně řešil pojistnou událost u jiného produktu. Tento evidentní střet zájmů však už víc jak 20 let nikomu nevadí.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail