Zaměstnanec dal výpověď po převedení na jinou práci po pracovním úrazu. Má nárok na rentu?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Syn měl pracovní úraz. Firma ho přeřadila na jiné místo. S tím místem nebyl spokojen a odešel sám. Nyní je veden na úřadu práce. Má nárok na nějakou rentu?

To skutečně nebyl od Vašeho syna dobrý postup. Zájmem každého poškozeného musí být nejprve si zajistit své nároky z odškodnění pracovního úrazu a poté ukončit pracovní poměr. Předně tedy Váš syn si měl vyžádat od zaměstnavatele potvrzení, že uznává pracovní úraz a že se zavazuje uhradit všechny v budoucnu vzniklé škody.

Pokud se týká renty (náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti), tak primárně platí, že odpovědný zaměstnavatel se také má o poškozeného zaměstnance postarat a najít mu vhodnou práci, vhodnou zejména s ohledem na jeho zdravotní stav. Obecně platí, že renta vyjadřuje skutečnost, že pracovní neschopnost zaměstnance byla následkem pracovního úrazu snížena (omezena) nebo zanikla, a účelem náhrady za ztrátu na tomto výdělku je poskytnout přiměřené odškodnění zaměstnanci, který není schopen pro své zdravotní postižení způsobené pracovním úrazem dosahovat takový výdělek, jaký měl před poškozením. Škoda spočívající ve ztrátě na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity je majetkovou újmou, která se stanoví ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem zaměstnance před vznikem škody a výdělkem zaměstnance po pracovním úrazu s připočtením případného invalidního důchodu.

Váš dotaz je velice kusý, proto nemohu poradit konkrétně. Z Vašeho dotazu především nevyplývá, jakou práci Váš syn konal před vznikem úrazu a na jakou práci měl být převeden. Tam je rozhodující, jestli by bývalo vůbec došlo k nějakému poklesu výdělku, a tudíž vzniku renty. Znám z praxe zaměstnavatele, kteří se snaží převést zaměstnance na takovou práci, kde by k žádnému poklesu na výdělku nedocházelo, aby neměli zbytečné „papírování“ s pojišťovnou.

Rozdíl ve výši výdělku za práci konanou před úrazem a po úraze by byl tedy rentou, kterou by měl odpovědný zaměstnavatel Vašemu synovi vyplácet. Vzhledem k tomu, že nevím, jakou práci zaměstnavatel Vašemu synovi zajistil, nevím ani, jestli by bývala vůbec vznikla nějaká renta a v jaké výši. Doporučuji, aby se Váš syn spojil s odpovědným zaměstnavatelem a vyjasnil si, jakou (jestli vůbec nějakou) rentu mu bude poskytovat. Pak by mu tuto rentu poskytoval odpovědný zaměstnavatel, ale hradila by ji pojišťovna.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail