Zákaz vstupu dětí do areálu zaměstnavatele

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Upravuje nějaký právní předpis zákaz vstupu dětí do areálu zaměstnavatele, případně pronajímatele objektu? V případě, že vlastník objektu umožní vstup dětí do areálu, přebírá za ně odpovědnost? Areál je oplocený a střežený ostrahou. Pohyb osob v areálu má ošetřen interním předpisem.

Toto nemůže žádný právní předpis upravovat. To je výhradní právo zaměstnavatele nebo pronajímatele. Ze smlouvy mezi vlastníkem a pronajímatelem (tedy zaměstnavatelem) by mělo vyplývat, že vlastník nebude nijakým způsobem zasahovat do výkonu práv pronajímatele, tedy zaměstnavatele.  Vlastník, když jednou areál pronajme, by neměl mít právo umožnit vstup do objektu jiným osobám, než které určí pronajímatel. Toto musí být smluvně vyjasněno mezi vlastníkem areálu a jeho pronajímatelem. Pak také si zaměstnavatel může určit, zda umožní vstup dětem (např. za rodiči) a když ano, tak kam a za jakých podmínek.

Jinak samozřejmě o vstupu dětí do objektu zaměstnavatele platí stejně jako o vstupu ostatních cizích osob – podle § 102 odst. 5 zákoníku práce se povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Zákoník práce dále nerozlišuje fyzické osoby podle věku. Pokud by taková osoba (lhostejno jestli osoba dospělá osoba nebo dítě) utrpěla na pracovišti zaměstnavatele úraz, pak by se tento posuzoval podle občanského zákoníku a hodnotila by se míra zavinění ze strany pronajímatele objektu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail