Zákaz mobilů na pracovišti

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Má zaměstnavatel právo zakázat vnášení mobilních telefonů vybavených fotoaparátem? Popřípadě za jakých okolností. Jedná se o dělnickou profesi např. svářeč na lince v automobilovém průmyslu. Má zaměstnavatel právo za porušení tohoto nařízení zrušit pracovní poměr?

Obecně nelze. To je stejná situace jako kdyby stanovil zaměstnavatel např. zákaz vnášení fotoaparátů na pracoviště, taková otázka se ani nikdy v minulosti neřešila. Zaměstnavatel by musel mít pro stanovení takového zákazu pádný věcný důvod. V praxi se tak děje např. v nemocnicích, kde jsou tyto zákazy používání soukromých mobilních telefonů stanoveny z důvodu výkonu práce na pracovištích vybavených přístroji, které jsou citlivé na elektromagnetické vlny. Nakonec lze stanovit takový zákaz např. i na pracovišti, kde se nesmí přicházet do styku s kovy nebo v kontrolovaném pásmu apod. Pokud by ale k tomu zaměstnavatel takový závažný důvod neměl, pak nemůže zákaz vnášení mobilních telefonů na pracoviště stanovit. Mobilní telefon je třeba považovat za věc, která se běžně do práce nosí a na kterou se vztahuje odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odložených věcech podle § 267 zákoníku práce. Obecně ale platí, že zaměstnanec musí mimo jiné řádně hospodařit s prostředky svěřenými zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s dobrými mravy (viz ustanovení § 301 zákoníku práce). A zde by právě mohlo být za určitých okolností např. focení výrobní linky a odesílání takové fotky mimo pracoviště zaměstnavatele považováno za porušení obchodního tajemství zaměstnavatele (podle obchodního zákoníku). Jinak ale obecně platí, že každý zaměstnanec má svého vedoucího zaměstnance, který má za úkol průběžně kontrolovat a řídit práci svých podřízených a tento vedoucí zaměstnanec kontroluje zaměstnance, jestli vykonává práci anebo jestli posílá MMS z mobilu kamarádovi. Samozřejmě, že odesílání MMS z mobilu by mohlo být klasifikováno jako porušení základních povinností zaměstnance –pracovat řádně a podle svých sil a nakonec ve svých důsledcích by mohlo vést ke skončení pracovního poměru. O tom asi není pochyb. Vzhledem k tomu, že soudní spory týkající se porušení obchodního tajemství a porušení dobrých mravů jsou složité, snaží se zaměstnavatelé jim předcházet stanovením zákazu používat mobily na pracovišti. Ke stanovení takového zákazu však musí mít věcný důvod, nebo by musel být takový zákaz dohodnut se zaměstnancem přímo v pracovní smlouvě.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Komentáře

mobil

27.03.2007 - 08:57 umlauf
<P>Na začátku článku se řeší donášení telefonu do zaměstnání a na konci už telefonování. Myslím, že to jsou dvě věci.</P> <P>Ke stanovení zákazu používat mobil v pracovní době můžu mít jediný důvod a to takový, ketrý spočívá v tom, že jsem si zaměstnance do pracovního poměru přijal pro výkon práce a ne pro soukromé telefonování.</P>

Re: mobil

29.03.2007 - 01:12 Jarda
No,já myslím že ho může nejenom vnášet,ale i používat,např. o povinné přestávce.Pokud to neohrozí zdraví a bezpečnost,např,benzínové pumpy,nemocniční přístroje apod.Určitě neohrozí nějaký svářeč na lince,to je absurdní!

Vnášení a používání

27.03.2007 - 11:57 TOMAS ZEDNIK
<P>Vážení čtenáři,</P> <P>osobně si myslím, že zaměstnavatel může interním předpisem (pracovní řád apod.) zakázat vnášení mobilů a zvláště pak jejich používání.Není to omezování osobní svobody a ani práv zaměstnance na cokoliv. Je to v zájmu bezpečnosti zaměstnanců a ostatních osob, které může uživatel telefonu na pracovišti svou činností ovlivnit. Pomíjím, zda se jedná o mobil s fotoaparátem nebo s vodotryskem. Pokud by mohl zaměstnanec jakoukoliv obsluhou mobilního telefonu ohrozit své zdraví nebo zdraví další osoby (snížené soustředění se na pracovní úkon), je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečné pracovní prostředí. (třeba i zákazem nebo omezením takové činnosti). </P> <P>Pro představu: Při odlévání tekutého kovu vám telefonující spolupracovník nalije taveninu do bot.</P>

Re: Vnášení a používání

24.04.2007 - 15:14 TOMAS ZEDNIK
<P>Vážení,</P> <P>pokud je stanoveno vnitřním předpisem&nbsp; (např. pracovním řádem)zaměstnavatele, že mobilní telefony není přípustné na pracoviště ani vnášet (vypnuté nebo zapnuté apod.), pak je zaměstnanec povinen tento předpis dodržet. </P> <P>Nemyslím si, že zaměstnavatel je povinen zdůvodňovat každé opatření vzhledem k zajištění BOZP.</P> <P>Pozn. Kdo přinese, nemusí vypnout, kdo nevypne, ten může zvednout nebo se aspoň podívat ,kdo volá příchozí hovor, kdo zvedne, ten se nevěnuje práci, kdo se nevěnuje práci, ohrozí okolí.</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail