Zákaz mobilních telefonů na pracovišti

Dotaz byl publikován v Novinách odborového svazu č. 16/2011.

Zaměstnavatel nám zakázal používat během pracovní doby soukromé mobilní telefony. Potřebuji mít několikrát za den kontakt s dětmi a tak chodím telefonovat na WC a ještě musím hlídat, aby mě tam někdo neslyšel. Mám správný pocit, že jde ze strany zaměstnavatele o diskriminaci?

V daném případě se o diskriminaci nemůže jednat. Diskriminací obecně rozumíme znevýhodnění kvůli pohlaví, rase, národnosti, sociálnímu původu, náboženství, víře apod. Zaměstnavatel musí také zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci. Vy však uvádíte, že zákaz používání soukromých mobilních telefonů byl nařízen všem zaměstnancům.

Především nutno konstatovat, že zaměstnavatel má plné právo zakázat zaměstnancům používat techniku, která je jeho vlastnictvím, k soukromým účelům zaměstnance. To vyplývá z § 316 zákoníku práce. Zákaz používání soukromých mobilů zákon neřeší.

Při posuzování vašeho dotazu se proto musíme zabývat otázkou, na základě čeho k tomuto zákazu došlo, zda tento zákaz vychází z pracovního řádu nebo vnitřního předpisu. V každém případě by však takovýto zákaz musel být projednán – pokud u vás existuje – s odborovou organizací, protože se tato věc týká většího počtu zaměstnanců. Vedoucím zaměstnancům zaměstnavatele však zákoník práce ukládá v § 302 zákoníku práce povinnost vytvářet na pracovišti příznivé pracovní podmínky. K takovýmto podmínkám jistě patří i harmonie na pracovišti eliminováním zbytečných stresových situací. Pro klid zaměstnankyně - matky je proto jistě důležité, aby i v průběhu pracovní doby měla informaci, že se její dítě v pořádku vrátilo ze školy nebo jiné mimoškolní aktivity. Pokud tedy zaměstnankyně není vázána svou prací např. na pohyb montážního pásu nebo pokud se nezúčastní závažného jednání s klientem apod., je pro zaměstnavatele jistě kontraproduktivní, aby striktně trval na zákazu používání soukromého mobilního telefonu.

Na druhé straně však musíme vzít v úvahu právo zaměstnavatele na to, aby zaměstnanec plně využíval pracovní dobu. Pokládám proto za schůdné, aby tento telefonický kontakt byl prováděn o přestávkách v práci, případně, aby hovor byl směřován pouze k získání základní uklidňující informace o dítěti. Jiný postup, jak ze strany zaměstnavatele tak zaměstnance, by podle mého názoru odporoval dobrým mravům, které jsou jedním ze základních zásad zákoníku práce. Závěrem chci připomenout možnost projednat tuto záležitost se zaměstnavatelem prostřednictvím odborové organizace (pokud u zaměstnavatele působí). Zaměstnavatel je totiž dle § 14 odst. 3 zákoníku práce povinen projednat každou stížnost zaměstnance na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Tím není dotčeno právo zaměstnance domáhat se svých práv u soudu.

Komentáře

reagence na příspěvek

04.01.2012 - 13:16 gabriel zmátlo
Zákaz používání soukromých telefonů na pracovišti je poměrně frekventované téma, s kterým jsem se již nejednou setkal a řešil je. První a dosti podstatnou otázkou je posouzení o jaké pracoviště, výkon práce se jedná, což z příspěvku není jasné. Jiná kritéria budou u zákazů, kde zaměstnanec pracuje u linky, nebo jako pokrývač na střeše, či jako sekretářka. Ono totiž používání telefonů na pracovišti k soukromým účelům je v poslední době velký nešvar, který se často odůvodňuje nutností být v kontaktu například právě s dětmi, jak se uvádí i v tomto příspěvku. V dnešní moderní době je používání telefonů jaksi neodmyslitelnou samozřejmostí . Rozhodně nechci chválit staré časy, kdy se nám této vymoženosti nedostávalo, ale matky byly taktéž zaměstnávány a také měly děti a také to bez těch mobilů dokázaly bez větších problémů. V příspěvku tazatelka uvádí, že potřebuje mít několikrát za den kontakt s dětmi. To je ale pouze její subjektivní pocit. Souhlasím s tím, že pro harmonii na pracovišti je dobré eliminovat zbytečné stresory, není ale možné přijmout tyto subjektivní požadavky a pocity zaměstnance k tomu, aby prostě na pracovišti volal, esemeskoval, přijímal hovory a esemesky apod. Otázkou je, proč tazatelka potřebuje mít několikrát za den kontakt s dětmi?? Většinou se uvádí nemoc dítěte. Pak tedy nechť zůstane doma s dítětem. Ovšem ona je to často pouze výmluva, která má u zaměstnavatele jaksi ,,zahrát na city", aby telefon povolil. Pak se esemeskuje se svým partnerem a podobně. Nepopírám, že se může jednat i skutečně o kontakt s dětmi. Ale jsou tak nutné a několikrát během pracovní doby??? Co si asi tak věčně a věcně sdělují? Občas pozoruji lidi (zejména mladé) v metru, trolejbusech, na nádražích. Všimli jste si někdy jak se chovají ? Jen si sednou už mají v ruce telefon a esemeskují. V lepším případě mají v uších sluchátka s MP přehrávačem a svět kolem nich je tabu. Svou zvědavostí jsem se dopátral i k obsahu takovýchto ,,důležitých sdělení". Tak například: už jsem na zastávce A, už přijíždím na zastávku B, už vystupuji, za chvíli jsem ve škole, už jsem ve škole, zkouška mi dopadla tak a tak, už jedu domů, ještě se zdržím u kamaráda, vlak má zpoždění, k obědu bylo to, či ono a mnoho jiných. To jsou snad ty informace, které jsou nutné pro klid zaměstnance??? Žel lidé si zvykli, že takováto a podobná sdělení považují za samozřejmost a běžnou nutnou součástí dne, aby ,,měli přehled" a pokud jim to někdo snad znemožní, cítí se ukřivděni a považují to hned za diskriminaci, bezpráví, cítí se nervózní, nejistí apod. Nicméně pokud jsou v zaměstnání, budou si muset zvyknout na to, že se jim této vymoženosti nemusí automaticky dostat a zaměstnavatel si své jednání vždy nějak odůvodní. Není možné své osobní zvyklosti uplatňovat také v pracovním procesu. Naprosto souhlasím s autorem článku, že je třeba tyto kontakty omezit na dobu pracovní přestávky. Prostě to musí stačit. V závažných a odůvodnitelných případech pak snad lze doporučit, aby zaměstnankyně požádala o výjimku na nějakou omezenou dobu. Nemůže se z toho ale stát pravidlo a bude vždy záležet na vedoucím zaměstnanci, zda povolí užívání telefonů pro soukromé účely, či nikoliv. Dr. Gabriel Zmátlo komerční právník

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail