Zajišťování revizí a kontrol u vyhrazených technických zařízení v době nouzového stavu

Zdroj: 

Ve věci přípustnosti provozu vyhrazených technických zařízení (dále jen VTZ) bez platných revizí a kontrol vyslovuje Státní úřad inspekce práce (dále jen SÚIP) následující stanovisko.

Předně musíme upozornit, že i v době stavu nouze je ze strany zaměstnavatelů nutné dostatečně zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Vnímáme však objektivní skutečnost, že v některých provozech nemůže být v době nouzového stavu s objektivních důvodů kontrola či revize VTZ  provedena v stanoveném termínu. To se může týkat zejména sektoru podnikání zdravotnictví, potravinářství, obchod a dalších odvětví s vysokými požadavky na hygienu práce. Rovněž jsou nám známy situace, kdy vzhledem k současné situaci je omezena možnost vstupu externích osob do společnosti, nebo není větší počet zaměstnanců fyzicky přítomno na pracovištích, případně není v reálných možnostech zaměstnavatele zajistit odborně způsobilou osobu.

Ve výše uvedených případech je SÚIP připraven tyto objektivní důvody zohlednit ve své činnosti s tím, že po zrušení nouzového stavu zaměstnavatel v přiměřeném časovém horizontu kontroly a revize provede a vše uvede do souladu s právními předpisy.

Pokud bude s ohledem na nouzový stav k této problematice přijato Usnesení vlády nebo stanovisko MPSV, budeme o tom zaměstnavatele a odbornou veřejnost informovat prostřednictvím našich internetových stránek (http://www.suip.cz/).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail