Zajišťování bezpečnosti práce u OSVČ

Článek rozebírá povinnosti v BOZP u osob samostatně výdělečně činných, které vyplývají z platné legislativy ČR. Konkrétně se zabývá dvěma kategoriemi OSVČ - se zaměstnanci a bez zaměstnanců.

Část 1. Úvod a legislativa BOZP pro OSVČ

Část 1. Úvod a legislativa BOZP pro OSVČ

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je v praktickém pojetí soubor technických, organizačních a výchovných opatření, která při správné realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum. V ČR je stěžejním předpisem v oblasti BOZP zákoník práce, kde jsou uvedeny požadavky kladené jak na zaměstnavatele, tak i na zaměstnance. Dalším důležitým předpisem je zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP.

1. Legislativa BOZP pro OSVČ

I OSVČ se musí v oblasti BOZP řídit platnou českou legislativou. Pokud někdo pracuje jako OSVČ, pak se na něj vztahuje ustanovení části druhé zákona č. 309/2006 Sb., která uvádí požadavky na zajištění BOZP při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. V zákoníku práce (ZP) není přesně definována osoba samostatně výdělečně činná. Informace o OSVČ je v zákoně č. 309/2006 Sb., kde jso uvedeny služby mimo pracovněprávní vztahy, které rozdělují OSVČ do čtyř kategorií. Dále budou rozebrány pouze dvě kategorie OSVČ: - zaměstnavatel, který je fyzickou osobou a sám též pracuje (OSVČ se zaměstnanci), - fyzická osoba, která provozuje samostatně výdělečnou činnost (OSVČ bez zaměstnanců).

OSVČ bez zaměstnanců mají situaci z hlediska BOZP jednodušší. Za dodržování BOZP odpovídají pouze sami sobě. Nicméně nejsou zbaveni povinnosti dodržovat požadavky předpisů BOZP, především zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pro OSVČ se zaměstnanci platí v oblasti BOZP stejné povinnosti jako pro zaměstnávající právnickou osobu. OSVČ zaměstnávající zaměstnance je povinna plnit stejné požadavky vyplývající z platné legislativy, jak je tomu u zaměstnávajících subjektů. Podmínky zajišťování BOZP pro ně vyplývají především ze ZP, ze zákona č. 309/2006 Sb. a z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Komentáře

Opravdu " vyčerpávající

07.01.2013 - 11:32 Pavel Kvěch
Opravdu " vyčerpávající článek " dvou autorů, osvětlující detailně problematiku OSVČ a BOZP.

Re:

07.01.2013 - 15:24 Pavel Kvěch
V době psaní příspěvku byla uveřejněna pouze 1. kapitola

PLS

08.01.2013 - 08:31 Michal Slabý
Článek rozebírá OSVČ (se zam. a bez zam.) a BOZP vcelku hezky, jen mi tam chybí pasáž o pracovnělékařských službách.

Re: PLS

08.01.2013 - 09:30 Tomáš Neugebauer
Ono toho chybí mnohem více. Prakticky celá oblast ochrany zdraví při práci.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail