Zajištění BOZP v členském státu EU

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Mám dotaz ohledně zajištění BOZP v členském státu EU. Pokud bude česká montážní skupina vykonávat práce na území členského státu EU, řídí se BOZP dle české legislativy, nebo legislativy daného státu?  Existuje nějaké srovnání legislativních požadavků, veřejně dostupné, poskytované například orgány EU k lepší orientaci a adaptaci na jejich trhu práce?

Na Váš dotaz dává odpověď ustanovení § 16 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním. Podle tohoto ustanovení platí, že poměry z pracovní smlouvy se řídí - pokud se účastníci nedohodnou na něčem jiném - právem místa, kde pracovník vykonává práci. Koná-li však pracovník práci v jednom státě na základě pracovního poměru s organizací, která má sídlo v jiném státě, je rozhodné právo sídla organizace, leč by šlo o osobu, která má bydliště ve státě, kde se práce vykonávala. Z uvedeného vyplývá, že pokud budou montáž vykonávat v cizině čeští zaměstnanci, bude se na ně vztahovat české právo.

Jinak pokud by mělo být na montáži zajištěno něco specifického, pak by to muselo vyplývat  obchodní smlouvy. Pokud se týká evropské legislativy, tak země ES mají k dnešnímu dni již 18 směrnic týkajících se BOZP a my je máme všechny zapracovány v našem právní řádu, snad s výjimkou asi dvou, které se týkají BOZP na zámořských lodích. Máme je zapracovány především v zákoníku práce a zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další podmínky BOZP. Jejich seznam najdete v poznámkách pod čarou obou citovaných zákonů. Vzhledem k tomu, že mi z dotazu nevyplývá, o jakou montáž se jedná (stavba či jiná), nemohu blíže specifikovat pro Vás relevantní směrnice, věřím ale, že si je lehce vyhledáte.

Požadavek ze směrnice, který máme zapracovaný v zákoníku práce a který by měl být pro Vás asi zásadním vodítkem, je, že plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Proto doporučuji, abyste před montáží informovali písemně o  rizicích a o zajištění BOZP z Vaší strany ostatní zaměstnavatele působící na dané montáži. Tuto informaci ale musíte ostatním zaměstnavatelům zajistit v jejich jazyce.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail