Zahájení Evropské kampaně o hodnocení rizik v ČR

Zdroj: 

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími partnery zahajuje dvouletou Evropskou kampaň o hodnocení rizik v České republice.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími partnery zahajuje dvouletou Evropskou kampaň o hodnocení rizik v České republice. Slavnostní zahájení kampaně se uskutečnilo dne 13. května 2008 v rámci konference Společně bezpečně v Evropské unii v Konferenčním sále Business Centra v areálu BVV během 9. mezinárodního veletrhu prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC.

Evropskou kampaň, jež má za cíl podtrhnout systematický přístup k hodnocení rizik, přiblížit příklady správné praxe a poskytnout všem zainteresovaným subjektům nástroje pro hodnocení a řízení rizik na pracovišti, v Brně slavnostně zahájil státní tajemník a námětek ministra práce a sociálních věcí, JUDr. Petr Šimerka. Kromě kampaně byl během konference odstartován šestý ročník soutěže Správná praxe v ČR. Přítomní byli na setkání rovněž seznámeni se strategií Společenství pro roky 2007 – 2012 a globálním akčním plánem Světové zdravotnické organizace pro období 2008 – 2012.

V České republice se budou u příležitosti Evropské kampaně konat též další akce. Jedná se především o konference a odborné semináře na téma bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a prevence rizik. Na evropské úrovni proběhne slavnostní zahájení kampaně v pátek 13. června 2008 v Bruselu.

Doplňující informace:

Evropská kampaň o hodnocení rizik se jako předcházející informační kampaně koná pod záštitou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Základním tématem této kampaně je řízení rizik v pracovním prostředí, přičemž hodnocení rizik představuje základní kámen celoevropského přístupu k problematice BOZP.

Soutěž Správná praxe má za cíl shromáždit příklady prováděné prevence rizik na pracovišti a ocenit společnosti, které se významně podílejí na zlepšování pracovního prostředí, snižují rizika na pracovišti a mají též preventivní charakter. Přihlášky pro rok 2008 budou přijímány do 29. srpna 2008. Podrobné informace o soutěži naleznete na webové stránce českého Focal Pointu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci https://osha.europa.eu/cs.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail